Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Ginekološka klinika

 

KO za ginekologijo

 

KO za perinatologijo

 

KO za reprodukcijo

 

Služba za medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

Odlični že 45 let

 

Ginekološka klinika

Ginekološka klinika je največji terciarni center za področje ginekologije in porodništva v Republiki Sloveniji. Dolgoletna tradicija ter skrb zaposlenih za trajnostno strokovni in organizacijski razvoj uvršča GK med večje in mednarodno prepoznavne ustanove v Evropi in svetu. GK opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, raziskovalno dejavnost na področju uvajanja novih metod zdravljenja, spremlja in posodablja doktrinarna stališča v diagnostiki in zdravljenju na področju ginekologije in porodništva ter izvaja najzahtevnejše storitve na področju ginekologije in porodništva. Raziskovalno delo je na GK že tradicionalno, kar je vodilo v ustanovitev Službe za raziskovalno delo z ustrezno infrastrukturo in lastno knjižnico. Pri tem je pomembno, da kot Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije sodelujemo pri vseh sodobnih projektih s področja reproduktivnega zdravstvenega varstva.

Izvajanje oralnega glukozno tolerančnega testa pri zdravih nosečnicah  >>>

Pedagoška dejavnost

Zdravstveni delavci in drugi strokovnjaki izvajamo izobraževalne dejavnosti za potrebe Medicinske fakultete ter drugih zdravstvenih šol na dodiplomski in podiplomski ravni; sodelujemo pri oblikovanju vsebine izobraževalnih programov s področja zdravstva; izvajamo podiplomsko izobraževanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev; kot člani komisij sodelujemo pri strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev; se strokovno, pedagoško in raziskovalno izpopolnjujemo.

Raziskovalna dejavnost

V okviru raziskovalne dejavnosti izvajamo raziskave v okviru načrtovanega zdravstvenega varstva in nacionalnega raziskovalnega programa; usposabljamo mlade raziskovalce; zagotavljamo mentorje pri raziskovalnih nalogah; zagotavljamo izvedensko-recenzijsko delo predlogov in rezultatov raziskovalnih projektov; organiziramo znanstveno-raziskovalna in strokovna srečanja.

VIZITKA VIZITKA
GINEKOLOŠKA KLINIKA
Šlajmerjeva 3 in Zaloška 7
1000 Ljubljana

STROKOVNI DIREKTOR
izredni prof. dr. Borut Kobal, dr. med.
T: (01) 522 62 01
Fax:(01) 522 61 30
 
POSLOVNI DIREKTOR
Peter
mag. Peter Požun, viš. med. teh., dipl. ekon. (UN)
T: (01) 522 60 07
Fax:(01) 522 61 30
 
GL. MED. SESTRA
Milica
Milica Puklavec, dipl. m.s.
T: (01) 522 86 57