Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Ginekološka klinika

 

KO za ginekologijo

 

KO za perinatologijo

 

KO za reprodukcijo

 

Služba za medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

Klinični oddelek za ginekologijo

Na KO za ginekologijo se izvaja zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, raziskovalna dejavnost in uvajanje novih metod zdravljenja, posodabljanje in izdelava doktrinarnih stališč v diagnostiki in terapiji. Posebej je poudarjeno ohranjanje in razvoj kirurških tehnik pri malignih ginekoloških boleznih, ter uvajanje novih tehnik v uroginekologiji. Trenutno KOG izvaja najzahtevnejše kirurško zdravljenje, klasično in endoskopsko, s področja onkološke ginekologije, ter uroginekologije na širšem regionalnem oziroma državnem nivoju. Z namenom hitrejšega pretoka informacij smo se odločili, da verificiramo razvojno strokovno in akademsko delo, kar predstavlja pridobljeni certifikat ISO 9001:2008 za celoten klinični oddelek.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA GINEKOLOGIJO
Zaloška 7
1000 Ljubljana

T: 01 522 25 15 (urgentna ambulanta)
F: 01 522 52 50

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
prof.dr. Borut Kobal, dr.med.
T: (01) 522 32 43
 
GL. MED. SESTRA
Vesna Sekelj Rangus, dipl.m.s.
 
BV_CerfOznake_EN15224_B