Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Ginekološka klinika

 

KO za ginekologijo

 

KO za perinatologijo

 

KO za reprodukcijo

 

Služba za medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

Odlični že 45 let

 

Klinični oddelek za ginekologijo

Na KO za ginekologijo se izvaja zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, raziskovalna dejavnost in uvajanje novih metod zdravljenja, posodabljanje in izdelava doktrinarnih stališč v diagnostiki in terapiji. Posebej je poudarjeno ohranjanje in razvoj kirurških tehnik pri malignih ginekoloških boleznih, ter uvajanje novih tehnik v uroginekologiji. Trenutno KOG izvaja najzahtevnejše kirurško zdravljenje, klasično in endoskopsko, s področja onkološke ginekologije, ter uroginekologije na širšem regionalnem oziroma državnem nivoju. Z namenom hitrejšega pretoka informacij smo se odločili, da verificiramo razvojno strokovno in akademsko delo, kar predstavlja pridobljeni certifikat ISO 9001:2008 za celoten klinični oddelek.

Ginekologija in porodništvo med epidemijo COVID 2019

Imenovana sta bila koordinatorja ginekološko-porodniške dejavnosti na državnem nivoju in v regijah.

GLAVNI KOORDINATOR:
prof. dr. Borut Kobal, dr. med., Ginekološka klinika, UKC Ljubljana,
E: borut.kobal@kclj.si
REGIJSKI KOORDINATOR - Osrednjeslovenska regija:
doc. dr. Leon Meglič, dr. med., Ginekološka klinika, UKC Ljubljana,
E: leon.meglic@kclj.si

Ukrepi za izvajanje ginekološke dejavnosti na primarnem nivoju

Razširjeni strokovni kolegij za ginekologijo in porodništvo je predlagal ukrepe na področju pregledov nosečnic, zmanjševanja ginekoloških obiskov na primarni ginekološki ravni in reorganizacije ginekološko-porodniške službe
Ukrepi za izvajanje ginekološke dejavnosti na primarne nivoju (pdf, 341 KB)

 

Navodila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede šifriranja storitev

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je predlagal nekaj rešitev, saj v času kriznih razmer dodajanje novih šifer za posamezne vrste zdravstvenih dejavnosti ni izvedljivo. Dokument obsega navodila za razrešitev nastale situacije v zvezi s šifriranjem za primarni in sekundarni nivo na področju ginekologije in porodništva ter razlago glede ePosveta.
Navodila ZZZS glede šifriranja zdravstvenih storitev na področju ginekologije in porodništva (pdf, 1,2 MB)

 

Obravnava nosečnic/porodnic/otročnic in ginekoloških pacientk na sekundarni in terciarni ravni

Razširjeni strokovni kolegij za ginekologijo in porodništvo je predlagal ukrepe na področju obravnave nosečnic/porodnic/otročnic in ginekoloških pacientk na sekundarnem in terciarnem nivoju.
Navodilo za organizacijo dela v bolnišnicah za področju porodništva in ginekologije (pdf, 227 KB)

Vir: Ministrstvo za zdravje

Zaradi COVID 2019 se obravnava le nosečnice in ženske z nujnimi stanji

Dostopnost ginekološke oskrbe v času epidemije

Obseg dela na osnovni ginekološki ravni je skoraj izključno vezan na obravnavo nosečnic. Navajamo pojasnila predstojnika Službe za medicinske dejavnosti skupnega pomena Ginekološke klinike, doc. dr. Leona Megliča , dr. med. Med epidemijo je doc. dr. Leon Meglič iz UKC Ljubljana pristojen za koordinacijo ginekologov v osrednjeslovenski regiji.

Obravnavajo se le nujna stanja pacientk in preventivni pregledi v nosečnosti

Razširjeni strokovni kolegij za ginekologijo in porodništvo je 22. marca 2020 zaradi epidemije uvedel spremembe v izvajanju ginekološke dejavnosti na primarni ravni. Večina ambulant odtlej deluje s skrajšanim in spremenjenim delovnim časom, obravnavajo pa se samo nujna stanja in preventivni pregledi v nosečnosti. Zato se, če ste v prihodnjih tednih naročeni na pregled, nujno pozanimajte, ali termin pregleda drži, je prestavljen ali do preklica odpovedan.

Obseg dela na osnovni ginekološki ravni je skoraj izključno vezan na obravnavo nosečnic. Če se bo epidemija še nadaljevala, bo nujno vključiti tudi pacientke, ki potrebujejo takšne ali drugačne kontrolne preglede. A ta hip 90 odstotkov dela, morda celo več, predstavljajo nosečnice, je pojasnil Leon Meglič.

Organiziranost ambulant

Eden izmed sprejetih ukrepov zaradi epidemije je zmanjšanje števila vstopnih ambulant. Vse delujoče ginekološke ambulante po Sloveniji so razporejene med dvanajst regij, vsaka regija pa ima svojega koordinatorja. Meglič usklajuje delo vseh delujočih zdravniških timov v osrednji Sloveniji, pri čemer si pomaga predvsem s številom opredeljenih nosečnic pri posameznem ginekologu, kar predstavlja osnovo ugotavljanja obremenitve posameznega tima. Trenutno se trudimo, da bi delalo čim manj zdravstvenega osebja oziroma da bi bilo čim manj časa v stiku s pacienti, saj le tako lahko zmanjšajo možnost okužb z novim koronavirusom.

V Ljubljani smo se odločili, da bomo oblikovali več skupin. Večinoma skupine sestavlja od pet do šest mešanih ginekoloških ambulant, tistih, ki imajo koncesijo in so v zasebni lasti, in tistih, ki so v zdravstvenem domu in so v lasti države oziroma občine. Skupine smo oblikovali glede na število nosečnic. Skupno naj bi en zdravniški tim obravnaval od 320 do 350 nosečnic.

Večina pacientk je pregledanih pri svojem ginekologu

Na vprašanje, ali to pomeni, da pacientke niso pregledane pri svojih ginekologih, Meglič odgovarja, da je to glavna skrb ginekologov v regiji, ki jo koordinira.

Naša največja skrb je, da bi nosečnico obravnaval vsakič drug zdravnik ali pa da jo od nekega trenutka dalje obravnava druga skupina, nosečnica pa ne bi imela dostopa do svojega ginekologa. Pri tem ne gre za neko osebno navezanost na zdravnika, ampak za poznavanje njene zgodovine.

Namesto desetih sedem pregledov v nosečnosti

Tudi v nosečnosti je pregledov nekoliko manj. Prvi pregled, ki se sicer opravi med 6. in 10. tednom, se je prestavil na pregled med 11. in 14. tednom, na katerem je mogoče že opraviti zgodnjo morfologijo ploda in merjenje nuhalne svetline. Le-ta se pri nosečnici, mlajši od 35 let, doplača.

Pri tem pregledu gre za mnogo več kot za merjenje nuhalne svetline, saj ne gledamo le tiste razdalje na vratu, ampak celotno strukturo ploda. Takrat se najde že zelo v veliko napak. Gre za pregled, za katerega smo z leti končno dosegli, da postaja standard v obravnavi, je razložil Leon Meglič.

Prav tako ostajata UZ-pregled morfologije ploda med 20. in 24. tednom in pregled v 28. tednu, na katerem morajo Rh-negativne nosečnice prejeti zaščitno injekcijo. Sledi pregled med 32. in 34. tednom.

Pogostih pregledov od 36. tedna naprej nismo smeli opuščati, saj je statistično gledano, verjetnost intrauterine smrti ploda v zaključnem mesecu najvišja. Seveda si ne smemo privoščiti, da bi nam nosečnica s kakšnimi sumljivimi znaki ušla izpod nadzora. Ostajajo torej pregledi v 37., 39. in 40. tednu. Pregled z možnostjo sprožitve poroda v 41. tednu že poteka v porodnišnici, in ne več pri ginekologu.

Pregledi, ki jih ginekološke ambulante v obdobju epidemije ne izvajajo

  • Ginekološke ambulante ne izvajajo nadzora nad hormonsko kontracepcijo in nadomestno hormonsko terapijo, zdravila se predpisujejo samo prek e-receptov.
  • Ne izvajajo se vstavitve, menjave in odstranitve materničnega vložka (IUD), prav tako se ne izvaja kontrola lege IUD, ki sicer pripada pacientki enkrat letno.
  • Ne izvaja se nadaljnja obravnava bolnic, pri katerih je bil bris materničnega vratu (PAP): APC-N, PIL-NS. Bolnice, pri katerih je PAP visokorizičen, ambulante sprejemajo.
  • Ne izvaja se kontrola rasti miomov, cist ipd.
  • Prav tako ne potekajo preventivni pregled v okviru programa Zora in pregledi v zvezi z neplodnostjo.
  • Pri ženskah brez zapletov v nosečnosti in pri porodu se prestavi kontrolni pregled po porodu.

 

Kaj naj stori nosečnica z respiratornim obolenjem, ki mora na pregled?

Če imate prehladno obolenje, ki bi lahko pomenilo tudi okuženost s koronavirusom, in imate le redni pregled, potem svetujemo, da s pregledom 14 dni počakate. Govorimo seveda o prvi polovici oziroma sredini nosečnosti. V zadnjih tedni to ni mogoče. Prav tako se lahko zgodi, da se v nosečnosti nekaj dogaja in s pregledom ne moremo odlašati, čeprav ima nosečnica respiratorno obolenje. V tem primeru nosečnico po 20. tednu pošljemo na vstopno točko, ki je v porodnišnici v Ljubljani. Tam žensko pregleda primerno zavarovano osebje, ki ugotovi, za kaj gre, ali mora biti sprejeta v bolnišnico ali ne.

Prepoved navzočnosti partnerja pri porodu velja v vseh slovenskih porodnišnicah

Tveganje za prenos okužbe želimo čim bolj zmanjšati, zato je eden izmed ukrepov tudi popolna prepoved obiskov v porodnišnici. Spremljevalcem ne dovolimo prisostvovanja ob ultrazvočnih preiskavah v nosečnosti in ob porodu. Partnerji oz. spremljevalci, ki pridejo po mame in novorojenčke po odpustu iz porodnišnice, počakajo pred vhodom porodnišnice, je zapisano na spletni strani ljubljanske porodnišnice.

Marsikateremu paru je zaradi tega zelo težko. Na spletu se je pojavila celo peticija, ki skuša preprečiti tako prepoved.  Za marsikaterega moškega je to lahko edina možnost, da bi bil del izkušnje poroda. Vendar pa je vsaka nova oseba v porodnišnici in v porodnem bloku hkrati tudi dodatna grožnja, da bi okužba vstopila v stavbo. Položaj jemljemo izjemno resno.

Navzočnost družinskih članov je prepovedana tudi pri bolnicah z rakavimi obolenji, ki jih vsak ponedeljek obravnava onkološki konzilij ginekološke klinike v Ljubljani. Onkološki bolniki imajo že tako oslabljen imunski sistem, zato si gneče na hodnikih in s tem povečanja možnosti okužb tudi tu ne smemo privoščiti.

Je novi koronavirus nevaren za nosečnice in za osebje?

V nasprotju s ptičjo gripo pred nekaj leti, pri kateri so jo nosečnice zelo slabo odnesle, imamo pri koroni ravno nasproten občutek. Po doslej objavljenih študijah nosečnice nič bolj ali celo nekoliko manj zbolevajo. Nosečnice so ženskega spola in relativno mlade. Za hujše oblike bolezni covid-19 pa obolevajo predvsem moški, in to starejši, zato so nosečnice v dokaj dobrem položaju, meni Meglič.

Prav tako za zdaj ni potrjeno, da bi se novorojenček lahko okužil med porodom ali da bi virus prehajal na plod prek posteljice. Okužbe novorojenčkov z novim koronavirusom, ki pa so se vendarle zgodile, so bile po doslej znanih podatkih vezane na okuženo in nezadostno zaščiteno osebje v bolnišnici.

Vseeno je pomembno, da je obiskov pacientk v ginekoloških ambulantah čim manj. Vsako ščipanje, vsak izcedek, vsaka srbečica, vse to lahko počaka. Moram reči, da ljudje to razumejo. Upad obiska v urgentnih ambulantah je drastičen. Na dejstvo, da večina ljudi, ki hodi na urgenco, urgence ne potrebuje, smo zdravniki opozarjali že pred pojavo koronavirus. No, zdaj so res ostali doma,  meni doc. dr. Leon Meglič , dr. med. iz Ginekološke klinike UKC Ljubljana.

Vir: MMC RTV

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.