Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Ginekološka klinika

 

KO za perinatologijo

 

Klinični oddelek za perinatologijo

KO za perinatologijo - porodnišnica je največja izmed 14 slovenskih porodnišnic, kjer se rodi tretjina slovenskih otrok. Na našem KO se še posebej ukvarjamo s spremljanjem in zdravljenjem bolnih nosečnic in plodov iz cele Slovenije ter odkrivanjem razvojnih nepravilnosti pri plodu. Na Enoti za intenzivno terapijo in nego novorojenčkov zdravimo in skrbimo za ustrezen razvoj nedonošenčkov, od katerih nekateri ob rojstvu tehtajo manj kot 500 g. Ukvarjamo se z raziskovalnim in pedagoškim delom in skrbimo za širjenje znanja s področja perinatologije in neonatologije na rednih letnih srečanjih in šolah.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
PORODNIŠNICA LJUBLJANA - KO ZA PERINATOLOGIJO

Šlajmerjeva 4
1000 Ljubljana

T: (01) 522 60 04 (informacije) od ponedeljka do petka, od 6.30 do 16.30.

nova_porodnisnica.jpg
Nova stavba Porodnišnice

PREDSTOJNIK
mag. Gorazd Kavšek, dr. med., svetnik
T: 01/522 71 88
 
GL. MED. SESTRA
Urška
mag. Urška Vozelj, dipl. m. s.
T: (01) 522 61 05, (01) 522 71 87