Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Ginekološka klinika

 

KO za reprodukcijo

• Strokovne informacije

 

Klinični oddelek za reprodukcijo

Na KO za reprodukcijo skrbimo za reproduktivno zdravje žensk v vseh življenjskih obdobjih. Najpomembnejši del naše dejavnosti je usmerjen v pomoč neplodnim parom s kirurškimi in endoskopskimi postopki ter postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA REPRODUKCIJO

Šlajmerjeva 3
1000 Ljubljana

T: 01 522 62 63 (tajništvo)
vsak delovnik med 10. in 13. uro
stara_porodnisnica.jpg
Stara stavba Porodnišnice

PREDSTOJNICA
prof. dr. Eda Vrtačnik - Bokal, dr. med.
T: (01) 522 62 63
 
GL. MED. SESTRA
Andreja Peterlin, dipl. m. s.
T: (01) 522 62 63