Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Ginekološka klinika

 

KO za ginekologijo

 

KO za perinatologijo

 

KO za reprodukcijo

 

Služba za medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

Odlični že 45 let

 

Služba za medicinske dejavnosti skupnega pomena

V Službi za medicinske dejavnosti skupnega pomena so združene različne dejavnosti, ki s svojim visoko strokovnim delom predstavljajo pomemben člen v diagnostičnih postopkih ter sodelujejo in omogočajo uspešno delo na GK.

V prihodnosti želimo tudi izboljšati organizacijo dela specialističnih ginekoloških ambulant v zadovoljstvo naših bolnic.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA

Leonišče
Šlajmerjeva 4
1000 Ljubljana


GL. MED. SESTRA
Bernarda Juvančič, dipl.m.s.
T: (01) 522 61 07