Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Interna klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Oskrbovalne službe

 

Kirurška klinika

 

Nevrološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Pediatrična klinika

 

Stomatološka klinika

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Dermatovenerološka klinika

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve

 

Zdravstvena in babiška nega

 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

 

Center za transplantacijsko dejavnost

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo deluje od leta 1996 kot samostojna nepovezana organizacijska enota UKCL. Naše primarno področje dela je zgodnja medicinska rehabilitacija hospitaliziranih bolnikov. Pristop k bolniku je timski, postopke prilagajamo posamezniku glede na njegove potrebe in sposobnosti. Poudarek je predvsem v preprečevanju sekundarnih komplikacij, do katerih lahko pride v času hospitalizacije. Naš cilj je osamosvojitev bolnika, doseči želimo samostojnost pri gibanju in pri izvajanju osnovnih dnevnih aktivnosti. Na področju ambulantne rehabilitacije se prioritetno obravnavajo bolniki v zgodnji fazi po poškodbah ali operativnih posegih. V prostorih ambulantne rehabilitacije se izvajajo različni fizioterapevtski in delovno terapevtski postopki (kinezioterapija, hidroterapija, elektroterapija, mehanoterapija, hipobarična terapija, laser, nevroterapija, delovna terapija, izdelava kompresijskih oblačil in opornic). Posebno področje ambulantne rehabilitacije je rehabilitacija roke.

V okviru IMR letno opravimo preko 60 000 obravnav v bolnišnici, pri čemer obravnavamo samo hospitalizirane bolnike Kirurške klinike. IMR svojih bolniških postelj nima, zaposleni pa delo opravljajo pri bolnikih, ki ležijo v bolnici, in na področju zgodnje medicinske rehabilitacije.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

BV_CerfOznake_EN15224_B