Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za gastroenterologijo

 

KO za pljučne bolezni in alergijo

 

Center za geriatrično medicino

 

KO za kardiologijo

 

KO za hipertenzijo

 

KO za žilne bolezni

 

KO za intenzivno interno medicino

 

KO za nefrologijo

 

KO za revmatologijo

 

KO za hematologijo

 

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

 

Internistična prva pomoč

 

Interna klinika

Interna klinika UKCL pokriva delovanje na celotnem področju interne medicine in obsega dejavnosti 10 kliničnih oddelkov ter Oddelka urgentne interne medicine.

Interna klinika UKCL pokriva delovanje na celotnem področju interne medicine in obsega dejavnosti 10 kliničnih oddelkov ter Oddelka urgentne interne medicine (kamor sodita Internistična prva pomoč (ambulantna dejavnost in 24-urna bolnišnica, pa tudi hospitalni oddelek urgentne interne medicine). Večina dejavnosti poteka v centralni stavbi UKCL, na Zaloški 7 v Ljubljani, poleg tega pa še v stavbi KO za gastroenterologjo (Japljeva 2, Ljubljana), ter v Bolnišnici dr. Petra Držaja (Vodnikova 62, Ljubljana), kjer so nastanjene dejavnosti KO za hipertenzijo, KO za revmatologijo in Centra za vojne veterane.

Pedagoška/izobraževalna dejavnost

Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje

Pedagoška oziroma izobraževalna dejavnost v širšem pomenu je pomembna sestavina vsakdanjih aktivnosti strokovnih enot Interne klinike UKCL. V okviru dodiplomskega študija sodelujemo z MFL. V okviru strokovnih enot Interne klinike UKCL se nenehno usposablja veliko število zdravnikov – specializantov, medicinskih sester in drugih profilov. Klinika ima na nacionalni ravni pooblastilo za izvajanje celotnega programa specializacij iz interne medicine, gastroenterologije, hematologije, nefrologije in revmatologije.

Znanstveno-raziskovalno delo

Na osnovi raziskovalnih kazalcev je bilo v zadnjih letih različnim kliničnim oddelkom dodeljenih več raziskovalnih projektov, raziskovalni programi in nenazadnje tudi financiranje mladih raziskovalcev iz programa financiranja Javne agencije za raziskovalno dejavnost. Posamezne strokovne enote že tradicionalno dobro sodelujejo tako z raziskovalnimi inštitucijami doma kot v tujini.

VIZITKA VIZITKA
INTERNA KLINIKA
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

STROKOVNI DIREKTOR
Zlatko
prof. dr. Zlatko Fras, dr.med.
T: (01) 522 25 62
Fax:(01) 522 31 18
 
POSLOVNI DIREKTOR
Boštjan Plešec, univ. dipl. ekon.
T: 01/522 24 42
 
GL. MED. SESTRA
Alenka
Alenka Roš, dipl.m.s.
T: (01) 522 28 92
Fax:(01) 522 31 18
 
BV_CerfOznake_EN15224_B