Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

Center za geriatrično medicino

• O nas

• Seznam zaposlenih

 

Center za geriatrično medicino

Geriatrija je subspecializacija interne medicine, ki se ukvarja z izboljševanjem funkcionalnega stanja in zdravja posameznikov, ki so običajno starejši od 75 let. 

V Centru za geriatrično medicino Interne klinike izvajamo celovito geriatrično oceno in oskrbo, katere namen je ohranjanje, povrnitev ali izboljšanje zdravja in samostojnosti akutno ali kronično bolnega krhkega starega človeka.

V okviru Centra za geriatrično medicino delujejo:

  • bolnišnični oddelek,
  • ambulanta za geriatrično medicino in
  • ambulanta splošne medicine.

Vabimo vas, da si preberete predstavitev naših oddelkov.

Odlični že 45 let

Leta 2013 je bil na Zdravstvenem svetu Ministrstva za zdravje sprejet projekt razvoja geriatrične medicine v UKC Ljubljana. Isto leto je Vlada RS s Sklepom o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta formalno vzpostavila Center za geriatrično medicino (CGM), od leta 2017 ZZZS financira program geriatrične medicine.

Na bolnišničnem delu CGM obravnavamo multimorbidne, funkcionalno okrnjene posameznike z akutno boleznijo, ki so sprejeti skoraj izključno preko Internistične prve pomoči. V ambulantah spremljamo bolnike v zgodnjem obdobju po odpustu zaradi akutne bolezni, kompleksno okrnjene starejše bolnike, starostnike s sladkorno boleznijo in osteoporozo, dodatno pa izvajamo celovito geriatrično oceno za bolnike pred zahtevnejšim, večinoma onkološkim, zdravljenjem. Letno obravnavamo med 550 in 600 akutnih bolnikov. V sklopu CGM deluje ambulanta družinske medicine, kjer trenutno skrbimo za 1612 zavarovancev, od katerih je približno polovica starejših od 65 let oziroma ena tretjina starejših od 75 let. Skupaj opravimo letno več kot 9000 zunajbolnišničnih obravnav.

Na CGM dajemo velik pomen celovitemu obvladovanju kakovosti, kar se odraža v preverjeni skladnosti z akreditacijskimi zahtevami (2019) in rezultatih kazalnikov kakovosti, ki nas postavljajo ob bok najboljšim inštitucijam. Glede na mednarodne podatke imamo kratko ležalno dobo (7 dni) in nizek delež ponovnih sprejemov v UKC v 7 in 30 dneh po odpustu (<3% oz. okoli 10%). Poškodbeni padec utrpi v času obravnave v povprečju okoli 10 bolnikov letno, posebne varovalne ukrepe smo v letu 2019 izvajali skupno 293 ur. Bolniki so odpuščeni v klinično pomembno boljšem funkcionalnem stanju in le okoli 10% bolnikov napotimo za sprejem v institucionalno dolgotrajno oskrbo. Izidi ključnih kazalnikov kakovosti klinične obravnave se med zdravniki CGM statistično ne razlikujejo. Svojim bližnjim bi bolnišnično obravnavo na CGM priporočilo 92 %, ambulantno obravnavo pa 96 % obravnavanih oseb.

V obdobju 2015 – 2019 smo bili avtorji ali soavtorji pri 12 člankih in pri 4 publikacijah (COBISS). Sodelovali smo pri enem EU projektu in vsako leto opravili več vabljenih predavanj v Sloveniji.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

 

VIZITKA VIZITKA
CENTER ZA GERIATRIČNO MEDICINO
Vodnikova cesta 62, 1000 Ljubljana
T: (01) 522 55 49

F: (01) 522 56 29

bolnica_petra_drzaja.jpg
Bolnica dr. Petra Držaja

VODJA
Gregor
Gregor Veninšek, dr. med.
T: (01) 522 56 24
F: (01) 522 56 29
 
GL. MED. SESTRA
Ksenija Jevšnikar, dipl. m. s.
T: (01) 522 54 42, (01) 522 83 46
F: (01) 522 56 29