Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

• Naše dejavnosti

• Odlični že 45 let

• Publikacije

 

Strokovne povezave centra

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo je bil ustanovljen pred več kot 30-imi leti in deluje v sklopu Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ter je edina tovrstna ustanova v Sloveniji. V centru je zaposlenih pet zdravnikov. Vsi smo specialisti interne medicine in se ukvarjamo s klinično toksikologijo in farmakologijo ter oblikujemo smernice za zdravljenje zastrupitev.

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo imamo bolnišnični oddelek z 12 posteljami in zdravimo vse vrste akutnih in kroničnih zastrupitev ter nudimo 24-urno informacijsko konzultativno službo s področja klinične toksikologije vsem zdravnikom in drugim strokovnjakom v Sloveniji, na primer farmacevtom, veterinarjem, policistom itd. Pri našem delu uporabljamo in redno vzdržujemo podatkovne zbirke o toksičnem delovanju zdravil, drog, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstvih, strupenih rastlin, gob in živali. Poleg tega vodimo Register zastrupitev Republike Slovenije, ki vključuje vse zastrupitve in predstavlja pomembno osnovo za preventivno in izobraževalno dejavnost na državni ravni. V Enoti za farmakovigilanco, ki deluje v sklopu Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo, vodimo Register neželenih učinkov zdravil UKC Ljubljana. V centru imamo tudi depo pomembnejših antidotov, s katerim lahko pomagamo zdravnikom po celi Slovenije, ko se ti srečajo z redko zastrupitvijo in nimajo ustreznih zdravil.

Kot strokovnjaki s področja klinične toksikologije in farmakologije zdravniki Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo redno sodelujemo v številnih delovnih telesih Univerzitetnega kliničnega centra, Ministrstva za zdravje, Urada za kemikalije, Urada za zdravila, Inštituta za varovanje zdravja, Zavoda za zdravstveno zavaraovanje, Ministrstva za kmetijstvo itd. Sodelujemo tudi v registracijskih postopkih za fitofarmacevtska sredstva, biocide in zdravila ter pri nekaterih drugih regulatornih postopkih v Sloveniji in Evropski uniji.

Naše delo je usmerjeno tudi v preprečevanje zastrupitev, tako sodelujemo v številnih preventivnih akcijah vladnih in nevladnih organizacij, pripravljamo zloženke o preprečevanju in prvi pomoči pri zastrupitvah ter vzdržujemo spletno stran o zastrupitvah. Več si lahko preberete na spletnih straneh Sekcije za klinično toksikologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu.

VIZITKA VIZITKA
CENTER ZA KLINIČNO TOKSIKOLOGIJO IN FARMAKOLOGIJO
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 522 52 83

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKCL

VODJA
Miran
doc.dr. Miran Brvar, dr. med.
T: (01) 522 71 64
Fax: (01) 434 76 46
 
GL. MED. SESTRA
Tanja
Tanja Šentjurc, dipl.m.s
T: (01) 522 82 64