Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

• Naše dejavnosti

• Zgodovina centra za zastrupitve

• Publikacije

 

Naše dejavnosti

Področje klinične toksikologije:

 • 24-urna informacijsko konzultativna služba o zastrupitvah za zdravnike, farmacevte in druge strokovnjake, na primer veterinarje, policiste itn.
 • Zdravljenje zastrupljencev na bolniškem oddelku in sodelovanje pri zdravljenju zastrupljencev na urgenci. V kratkem bomo imeli tudi svojo enoto za intenzivno nego z monitoriziranimi posteljami in bomo lahko sprejemali tudi zastrupljence iz perifernih bolnišnic, kjer je zdravljenje zastrupljencev neustrezno.
 • Ambulantna obravnava bolnikov z blažjimi ali kroničnimi zastrupitvami ter tudi bolnikov, pri katerih obstaja le utemeljen sum na zastrupitev. Poleg tega bomo v ambulanti opravljali kontrolne preglede bolnikov, ki smo jih zdravili v bolniškem oddelku.
 • Toksikološka analitika.
 • Vodenje strokovnih konzilijev v sodelovanju z drugimi strokami, kot sta medicina dela in forenzična toksikologija.
 • Priprava smernic zdravljenja oziroma nacionalne strategije zdravljenja zastrupitev v Sloveniji in ukrepanja v primeru kemičnih nesreč.
 • Izvajanje toksikovigilance na nacionalnem nivoju.
 • Vodenje Registra zastrupitev R Slovenije.
 • Skrb za depo pomembnih, redkih in neregistriranih antidotov in vodenje elektronskega registra antidotov za celotno Slovenijo.
 • Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje s področja klinične toksikologije za študente Medicinske fakultete, Fakultete za farmacijo in Višje zdravstvene šole ter specializante različnih medicinskih vej, zlasti interne medicine, pediatrije, sodne medicine in medicine dela. Center za klinično toksikologijo in farmakologijo sodeluje pri doktorskem študiju biomedicine in toksikologije, kjer smo nosilci več predmetov. Center za klinično toksikologijo in farmakologijo je tudi učni oddelek za študente, pripravnike in specializante interne medicine.
 • Raziskovalna dejavnost s področja klinične toksikologije v sklopu lastne raziskovalne skupine. Pri raziskovalnem delu sodelujemo z drugimi oddelki Interne klinike in z Medicinsko fakulteto, predvsem s Toksinološkim laboratorijem na Inštitutu za patološko fiziologijo, Toksikološkim laboratorijem na Inštitutu za sodno medicino in Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo.
 • Organizacija strokovnih in znanstvenih srečanj s področja klinične toksikologije.
 • Preventivna dejavnost s ciljem zmanjševanja pogostosti zastrupitev z obveščanjem javnosti o zastrupitvah prek javnih medijev, predvsem o aktualnih toksikoloških problemih v Sloveniji. Center za klinično toksikologijo in farmakologijo organizira in izvajal tudi lastne preventivne akcije s področja zastrupitev.
 • Strokovna podpora vladnim in nevladnim organizacijam in ustanovam s področja klinične toksikologije, kot so delovna telesa UKC Ljubljana Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, Inštitut ta varovanje zdravja, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, Policija, Civilna zaščita in tudi ustanove na ravni Evropske unije itn.


Področje klinične farmakologije:

 • Dejavnosti centra s področja klinične farmakologije vključujejo 24-urno informacijsko konzultativno službo s področja klinične farmakologije. Konzultacije se nanašajo predvsem na neželene učinke in napake pri uporabi zdravil, bolnišnično zdravljenje bolnikov sprejetih zaradi neželenih učinkov zdravil in napak pri uporabi zdravil, na zbiranje poročil o neželenih učinkih zdravil v UKC Ljubljana (spletna stran za poročanje NUZ je dostopna na naslovu https://kf.kclj.si), vodenje Registra neželenih učinkov UKC Ljubljana in sodelovanje pri izvajanju farmakovigilance na nacionalnem nivoju s poudarkom na organizaciji in spodbujanju poročanja o neželenih učinkih zdravil in napakah pri uporabi zdravil in ocenjevanje poročil o neželenih učinkih zdravil.
 • Sodelujemo pri dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju s področja farmakologije.
 • Izvajamo raziskovalno dejavnost s področja klinične farmakologije in organiziramo strokovna in znanstvena srečanja.
 • Aktivni smo na področju preventivne dejavnosti z namenom povečati varno uporabo zdravil.
BV_CerfOznake_EN15224_B