Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

• Izobraževanje in raziskovalno delo

• Bibliografija

• O nas

 

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni je edini terciarni center v Sloveniji, ki se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem endokrinih žlez (z izjemo tiroloških bolnikov), vključno z osteoporozo, prav tako pa obravnavamo bolnike z diabetesom. Izvajamo dokončno opredeljevanje in terapevtske postopke pri bolnikih z boleznimi hipofize, nadledvičnic, hormonskimi tumorji pankreasa itd.

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni sestavljajo naslednje organizacijske enote:

 • endokrinološki oddelek
 • diabetološki oddelek
 • dnevna bolnišnica
 • endokrinološka ambulanta
 • diabetološka ambulanta
 • ambulanta za diabetično nogo
 • ambulanta za diabetično retinopatijo
 • ambulanta za vzgojo diabetikov
 • enota za funkcionalno diagnostiko (OGTT in merjenja MKG)

V popoldanskem času imamo organizirano tudi samoplačniško dejavnost. Več o nas si lahko preberete v predstavitvi našega oddelka.

Odlični že 45 let

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove (KOEDBP) je vrhunska ustanova in edina učna baza za endokrinologijo in specialne probleme diabetesa v Sloveniji in je primerljiv s podobnimi ustanovami v Evropi.

Kot edini v Sloveniji obravnavamo bolnike z endokrinološkimi boleznimi in diabetesom, ki potrebujejo terciarno obdelavo (dokončno opredeljevanje in terapevtski postopku pri bolnikih z boleznimi hipofize, nadledvičnic, hormonskimi tumorji pankreasa itd.) Terciarna obravnava endokrinoloških bolnikov poteka tudi v usmerjenih ambulantah, ki so v Sloveniji na voljo le v UKC Ljubljana:

 • tranzicijska ambulanta za interdisciplinarno obravnavo bolnikov z endokrinološkimi boleznimi v tranziciji, v kateri sodeluje endokrinolog s pediatričnim endokrinologom ali z onkologom iz ambulante za pozne zaplete po zdravljenju malignih bolezni v otroštvu,
 • ambulanta za osebe z motnjami v spolni identiteti za interdisciplinarno obravnavo bolnikov z namenom potrditve njihove spolne identitete, v kateri endokrinolog sodeluje s psihiatrom, urologom, ginekologom in kirurgom plastikom,
 • presnovna ambulanta za interdisciplinarno obravnavo bolnikov z bolezensko debelostjo, v kateri endokrinolog sodeluje z diabetologom, abdominalnim kirurgom, dietetikom in psihologom,
 • ambulanta za hipofizne tumorje je namenjena interdisciplinarni obravnavi bolnikov s tovrstnimi tumorji, v kateri endokrinolog sodeluje z nevrokirurgom in nevroradiologom,
 • osteoporozna ambulanta za usmerjeno obravnavo bolnikov, ki potrebujejo diagnostiko in zdravljenje zapletenih oblik osteoporoze in drugih presnovnih bolezni kosti, vključno z osteoanabolnim zdravljenjem in boleznimi kosti v tranziciji,
 • ambulanta za motnje v metabolizmu kalcija je namenjena predvsem interdisciplinarni obravnavi bolnikov s primarnim hiperparatiroidizmom, kjer endokrinolog sodeluje s specialistom nuklearne medicine in ustrezno usmerjenim kirurgom,
 • ambulanta za endokrino hipertenzijo za interdisciplinarno obravnavo bolnikov s sumom na sekundarni endokrini vzrok hipertenzije, v kateri sodelujejo endokrinolog, radiolog, specialist nuklearne medicine in kirurg urolog,
 • ambulanta za odrasle bolnike z vrojenimi motnjami presnove, ki deluje tudi kot tranzicijska ambulanta za tovrstne bolnike v sodelovanju s pediatričnim endokrinologom.

Zadnjih 10 let sodelujemo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije (RS) v slopu Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni. Aktivno sodelujemo v evropski skupini za obvladovanuje kroničnih bolezni CHRODIS. Klinika ima samostojni raziskovalni program: Geni in hormonske motnje pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Smo mednarodni referenčni center za farmacevtska klinična testiranja. V zadnjih 5 letih smo objavili 116 SCI člankov v vodilnih strokovnih revijah: New England Journal of Medicine, Lancet Diabetes Endocrinology, Diabetes Care, Human Reproduction,Cardiovascular Diabetology, Diabetes Obestity in Metabolism.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

 

Posodobljeno: 20.03.2023
VIZITKA VIZITKA
KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI
Zaloška 7
1000 Ljubljana
T: (01) 522 50 50 (Telefonska centrala UKCL)
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
prof. dr. Andrej Janež, dr. med.
T: (01) 522 35 64
Fax: (01) 522 93 59
 
GL. MED. SESTRA
Barbara Žargaj, dipl. m. s.
T: 01) 522 47 56
Fax:(01) 522 93 59