Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

• Izobraževanje in raziskovalno delo

• Bibliografija

• O nas

 

Bibliografija

Izvirni znanstveni članki

1. MLINAR, Barbara, MARC, Janja, JANEŽ, Andrej, PFEIFER, Marija. Molecular mechanisms of insulin resistance and associated diseases. Clin. chim. acta. [Print ed.], 2007, vol. 375, no. 1-2, str. 20-35. [COBISS.SI-ID 1996145],

2. JENSTERLE, Mojca, JANEŽ, Andrej, VRTOVEC, Bojan, MEDEN-VRTOVEC, Helena, PFEIFER, Marija, PREŽELJ, Janez, KOCJAN, Tomaž. Decreased androgen levels and improved menstrual pattern after angiotension IIreceptor antagonist Telmisartan treatment in four hypertensive patients withpolycistic ovary syndrome: case series. Croat. med. j., 2007, letn. 48, str. 864-870. [COBISS.SI-ID 23667929]

3. BITENC LOGAR, Darja, KOMADINA, Radko, PREŽELJ, Janez, OSTANEK, Barbara, TROŠT, Zoran, MARC, Janja. Expression of bone resorption genes in osteoarthritis and in osteoporosis. J. bone miner. metab. (Engl. ed., Print), 2007, vol. 25, no. 4, str. 219-225. [COBISS.SI-ID 2152305],

4. ZAVRATNIK, Andrej, PREŽELJ, Janez, KOCIJANČIČ, Andreja, MARC, Janja. Exonic, but not intronic polymorphisms of ESR1 gene might influence the hypolipemic effect of raloxifene. J Steroid Biochem Mol Biol. [Print ed.], 2007, letn. 104, št. 1/2, str. 22-26. [COBISS.SI-ID 22440665],

5. TOMAŽIČ, Janez, UL, Katja, VOLČANŠEK, Gabriele, GORENŠEK, Samo, PFEIFER, Marija, KARNER, Primož, PREŽELJ, Janez, VIDMAR, Gaj, VIDMAR, Ludvik. Prevalence and risk factors for osteopenia/osteoporosis in an HIV-infected male population = Prävalenz und Risikofaktoren der Osteopenia/Osteoporose bei männlichen HIV/AIDS Patienten. Wien. Klin. Wochenschr., 2007, letn. 119, št. 21-2, str. 639-646. [COBISS.SI-ID 23614425]

6. JENSTERLE, Mojca, JANEŽ, Andrej, VRTOVEC, Bojan, MEDEN-VRTOVEC, Helena, PFEIFER, Marija, PREŽELJ, Janez, KOCJAN, Tomaž. Decreased androgen levels and improved menstrual pattern after angiotension IIreceptor antagonist Telmisartan treatment in four hypertensive patients withpolycistic ovary syndrome: case series. Croat. med. j., 2007, letn. 48, str. 864-870. [COBISS.SI-ID 23667929]

7. URBANČIČ-ROVAN, Vilma, MEGLIČ, Bernard, STEFANOVSKA, Aneta, BERNJAK, Alan, AŽMAN-JUVAN, Katja, KOCIJANČIČ, Andreja. Incipient cardiovascular autonomic imbalance revealed by wavelet analysis of heart rate variability in type 2 diabetic patients. Diabet Med, 2007, letn. 24, str. 18-26. [COBISS.SI-ID 22413273],

8. PROMPERS, L., URBANČIČ-ROVAN, Vilma. High prevalence of ischaemia, infection and serious comorbidity in patients with diabetic foot disease in Europe. Baseline results from the Eurodiale study. Diabetologia, 2007, letn. 50, str. 18-25. [COBISS.SI-ID 21841881],

9. PROMPERS, L., URBANČIČ-ROVAN, Vilma. Optimal organization of health care in diabetic foot disease : introduction to the Eurodiale study. Int. j. low. extrem. wounds, 2007, letn. 6, št. 1, str. 11-17. [COBISS.SI-ID 22348505]

10. AŽMAN-JUVAN, Katja, BERNJAK, Alan, URBANČIČ-ROVAN, Vilma, STEFANOVSKA, Aneta, ŠTAJER, Dušan. Skin blood flow and Its oscillatory components in patients with acute myocardial infarction. J Vasc Res, 2007, letn. 45, št. 2, str. 164-172. [COBISS.SI-ID 23367129]

11. ŠTUPAR, Janez, VRTOVEC, Matjaž, DOLINŠEK, Franci. Longitudinal hair chromium profiles of elderly subjects with normal glucose tolerance and type 2 diabetes mellitus. Metab. clin. exp., 2007, letn. 56, št. 1, str. 94-104. [COBISS.SI-ID 23542489],

12. RAVNIK-OBLAK, Maja, LAINŠČAK, Mitja. Namerno povzročena hipoglikemija pri bolnikih s sladkorno boleznijo, zdravljenih z inzulinom = Intentional hypoglycaemia in diabetic patients treated with insulin. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], mar. 2007, letn. 76, št. 3, str. 171-174. [COBISS.SI-ID 233073664]

Pregledni znanstveni članki

13. JENSTERLE, Mojca, JANEŽ, Andrej, KOCJAN, Tomaž, PFEIFER, Marija. Sindrom policističnih ovarijev - metabolični vidik = Metabolic aspects of polycystic ovary syndrome. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], feb. 2007, letn. 76, št. 2, str. 109-116. [COBISS.SI-ID 233058304]

Strokovni članek

14. KOCJAN, Tomaž, GANTAR-ROTT, Uršula, PFEIFER, Marija, PREŽELJ, Janez. Neuspešno zdravljenje osteoporoze - kaj lahko storimo?. Isis (Ljubl.), 1. april 2007, letn. 16, št. 4, str. 100-102. [COBISS.SI-ID 22652889]

Poljudni članek 15. JANEŽ, Andrej. Metabolični sindrom včeraj, danes, jutri. Vita (Ljubl.), september 2007, letn. 13, št. 60, str. 3. [COBISS.SI-ID 23445465] Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

16. PFEIFER, Marija. Utrujenost. V: FRAS, Zlatko (ur.), POREDOŠ, Pavel (ur.). 49. Tavčarjevi dnevi, Portorož, 9. in 10. november 2007. Zbornik prispevkov. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, 2007, str. 155-160. [COBISS.SI-ID 23513561]

17. KOCJAN, Tomaž. Stopnje nujnosti in kaj je potrebno opraviti pred napotitvijo bolnika na specialistični pregled k endokrinologu. V: FRAS, Zlatko (ur.), POREDOŠ, Pavel (ur.). 49. Tavčarjevi dnevi, Portorož, 9. in 10. november 2007. Zbornik prispevkov. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, 2007, str. 223-233. [COBISS.SI-ID 23515865]

18. TOMAŽIČ, Marjeta. Stopnje nujnosti in kaj je potrebno opraviti pred napotitvijo bolnika na specialistični pregled k diabetologu. V: FRAS, Zlatko (ur.), POREDOŠ, Pavel (ur.). 49. Tavčarjevi dnevi, Portorož, 9. in 10. november 2007. Zbornik prispevkov. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, 2007, str. 211-222. [COBISS.SI-ID 23515609]

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

19. RADAN, Ivan, KOCJAN, Tomaž, MOŽINA, Hugon. Hiponatremija v poporodnem obdobju = Hyponatremia after childbirth. V: GRIČAR, Marko (ur.), VAJD, Rajko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2007 : zbornik : selected topics : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2007, str. 318-320. [COBISS.SI-ID 23144153]

20. PFEIFER, Marija. Staranje pri moškem in kako ga zavreti. V: FRAS, Zlatko (ur.), POREDOŠ, Pavel (ur.). 49. Tavčarjevi dnevi, Portorož, 9. in 10. november 2007. Zbornik prispevkov. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, 2007, str. 279-289. [COBISS.SI-ID 23518937]

21. KOCJAN, Tomaž. Dileme pri diagnostiki osteoporoze = Dilemmas in osteoporosis diagnostics. V: ČOKOLIČ, Miro (ur.). I. osteološki dnevi, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, 19. in 20. oktober 2007. Zbornik. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2007, str. 120-126. [COBISS.SI-ID 23617497]

22. PREŽELJ, Janez. Dileme pri zdravljenju osteoporoze : trajanje zdravljenja z bisfosfonati = Dilemmas in osteoporosis treatment : when to stop bisphosphonate therapy. V: ČOKOLIČ, Miro (ur.). I. osteološki dnevi, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, 19. in 20. oktober 2007. Zbornik. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2007, str. 128-133. [COBISS.SI-ID 23617753]

23. PFEIFER, Marija. Pomen vitamina D v zdravljenju osteoporoze = Vitamin D in the treatment of osteoporosis. V: ČOKOLIČ, Miro (ur.). I. osteološki dnevi, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, 19. in 20. oktober 2007. Zbornik. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2007, str. 134-139. [COBISS.SI-ID 23618009]

24. URBANČIČ-ROVAN, Vilma. Diabetična noga - nastanek, preventiva in zdravljenje. V: GAVRILOV, Neva (ur.), TRČEK, Mojca (ur.). Zbornik predavanj Šole enterostomalne terapije, Ljubljana, 2006-2007. Ljubljana: Klinični center, Področje za zdravstveno nego, 2007, str. 283-292. [COBISS.SI-ID 23175129]

25. ZALETEL, Jelka. Presejalne preiskave za odkrivanje diabetične nefropatije. V: MREVLJE, Franc (ur.). Sladkorni bolnik in kronična ledvična bolezen : 1. slovenski simpozij z mednarodno udeležbo, Bled, 25. in 26. 5. 2007 : povzetki predavanj in program. Ljubljana: Združenje endokrinologov Slovenije, 2007, str. 15-18. [COBISS.SI-ID 22838233]

26. ZALETEL, Jelka. Posttransplantacijska sladkorna bolezen. V: MREVLJE, Franc (ur.). Sladkorni bolnik in kronična ledvična bolezen : 1. slovenski simpozij z mednarodno udeležbo, Bled, 25. in 26. 5. 2007 : povzetki predavanj in program. Ljubljana: Združenje endokrinologov Slovenije, 2007, str. 59-62. [COBISS.SI-ID 22842585]

27. TOMAŽIČ, Marjeta. Sladkorna bolezen - diagnostika in tveganje za žilne zaplete. V: MREVLJE, Franc (ur.). Sladkorni bolnik in kronična ledvična bolezen : 1. slovenski simpozij z mednarodno udeležbo, Bled, 25. in 26. 5. 2007 : povzetki predavanj in program. Ljubljana: Združenje endokrinologov Slovenije, 2007, str. 8-10. [COBISS.SI-ID 22835161

Urednik

28. PREŽELJ, Janez (ur.). Obravnava bolnika z osteoporozo : praktična priporočila za splošnega zdravnika. Ljubljana: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila, 2007. ISBN 978-961-92169-0-3. [COBISS.SI-ID 234541568]

29. KOCJAN, Tomaž (ur.). Razširjeni povzetki predavanj. Ljubljana: Slovensko osteološko društvo, 2007. 37 f. ISBN 978-961-91958-0-2. [COBISS.SI-ID 231005440] Komentor pri doktorskih disertacijah

30. JANEŽ Andrej (somentor) SILIČ, Anja. Proučevanje mehanizmov nastanka insulinske rezistence pri bolnikih, okuženih z virusom HIV = Investigation of insulin resistance in HIV infected patients : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Silič], 2007. 108 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 236537088]
 

VIZITKA VIZITKA
KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI
Zaloška 7
1000 Ljubljana
T: (01) 522 50 50 (Telefonska centrala UKCL)
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
prof. dr. Andrej Janež, dr. med.
T: (01) 522 35 64
Fax: (01) 522 93 59
 
GL. MED. SESTRA
Barbara Žargaj, dipl. m. s.
T: 01) 522 47 56
Fax:(01) 522 93 59
 
BV_CerfOznake_EN15224_B