Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

• Izobraževanje in raziskovalno delo

• Bibliografija

• O nas

 

Izobraževanje in raziskovalno delo

 

Izobraževanje

Organizacija:

  • tečaj iz diabetologije za specializante in sekundarije (2 x)
  • tečaj za oskrbo diabetičnega stopala
  • redni tedenski izobraževalni seminarji za zdravnike KO (24 x)
     

Raziskovalno delo

KO s svojimi raziskovalci sestavlja jedro programske skupine z naslovom »Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah«. Program financira AARS in je eden najuspešnejših v Sloveniji. V letu 2007 je bilo v sklopu programskega raziskovanja objavljenih 11 člankov v mednarodnih revijah SCI z IF.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI
Zaloška 7
1000 Ljubljana
T: (01) 522 50 50 (Telefonska centrala UKCL)
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
prof. dr. Andrej Janež, dr. med.
T: (01) 522 35 64
Fax: (01) 522 93 59
 
GL. MED. SESTRA
Barbara Žargaj, dipl. m. s.
T: 01) 522 47 56
Fax:(01) 522 93 59
 
BV_CerfOznake_EN15224_B