Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za gastroenterologijo

 

KO za pljučne bolezni in alergijo

 

Center za geriatrično medicino

 

KO za kardiologijo

 

KO za hipertenzijo

 

KO za žilne bolezni

 

KO za intenzivno interno medicino

 

KO za nefrologijo

 

KO za revmatologijo

 

KO za hematologijo

 

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

 

Internistična prva pomoč

 

Klinični oddelek za gastroenterologijo

KO za gastroenterologijo (KOGE) je s svojo 40-letno zgodovino, lociran v približno 100 let stari stavbi, znanega arhitekta Fabijanija, na Japljevi ulici 2.

Iz tedanjih 10 hospitalnih postelj, jih danes, s 4 bolniškimi oddelki ter enoto intenzivne nege, beležimo 79. Razvit imamo moderen endoskopski oddelek, enoto funkcionalne diagnostike, oddelek za UZ in EUZ diagnostiko, gastroonkološko ambulanto, ambulanto za kronično vnetno črevesno bolezen, Dispanzer za bolezni prebavil, enoto za enodnevni hospital (EDH kemoterapije in biološka zdravila) ter specializiran oddelek za bolnike pred in po transplantaciji jeter.

Julija 2009 smo pričeli z izvajanjem presejalnih kolonoskopij v nacionalnem programu SVIT. pravljamo vstavitev jejunalne sonde DUODOPA pri nevroloških bolnikih.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA GASTROENTEROLOGIJO

Japljeva 2
1000 Ljubljana

E: koge.narocanje@kclj.si

T: (01) 522 26 38, vsak delovni dan od 7.15 do 9.15
T: (01) 522 22 10 (informator)

gastro_japljeva.jpg
Stavba na Japljevi 2

PREDSTOJNIK
Borut
prof. dr. Borut Štabuc, dr.med.
T: (01) 522 26 39
 
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
Jelka Kotar, dipl. m. s., mag. org.
T: (01) 522 26 40
Fax: (01) 433 41 90