Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za gastroenterologijo

 

KO za pljučne bolezni in alergijo

 

Center za geriatrično medicino

 

KO za kardiologijo

 

KO za hipertenzijo

 

KO za žilne bolezni

 

KO za intenzivno interno medicino

 

KO za nefrologijo

 

KO za revmatologijo

 

KO za hematologijo

 

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

 

Internistična prva pomoč

 

Klinični oddelek za hematologijo

Klinični oddelek za hematologijo (KOH) Interne klinike UKCL se ukvarja z ugotavljanjem in zdravljenjem bolezni krvi in krvotvornih organov ter raziskovalnim in pedagoškim delom na teh področjih.

Dejavnost poteka na hospitalnem oddelku, enoti za presaditev kostnega mozga, dnevni bolnišnici in v specializiranem hematološkem laboratoriju. Pri presaditvah krvotvornih matičnih celic (KMC), ki jih na KOH letno opravimo okoli 100, sodelujemo s številnimi drugimi inštitucijami iz UKCL, Onkološkim inštitutom in Republiškim zavodom za transfuzijsko medicino. Na KOH že vrsto let izvajamo pedagoško delo za Medicinsko fakulteto, Fakulteto za farmacijo in Visoko šolo za zdravstvo. Na teh fakultetah predavajo habilitirani učitelji - zdravniki in specialisti laboratorijske medicine. Med 9 zdravniki je 5 habilitiranih univerzitetnih učiteljev, med 4 specialisti laboratorijske medicine smo 3 habilitirani univerzitetni učitelji.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA HEMATOLOGIJO
Zaloška 7
1000 Ljubljana
T: (01) 522 31 39
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
prof. dr. Samo Zver, dr. med.
T: (01) 522 31 35
 
GL. MED. SESTRA
Alenka
Alenka Dobrovoljc, dipl.m.s.
T: (01) 522 47 46
Fax:(01) 522 27 22
 
BV_CerfOznake_EN15224_B