Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za hematologijo

• Seznam preiskav

 

Klinični oddelek za hematologijo

hemato_19012021.jpg

Klinični oddelek za hematologijo (KOH) Interne klinike UKCL se ukvarja z ugotavljanjem in zdravljenjem bolezni krvi in krvotvornih organov ter raziskovalnim in pedagoškim delom na teh področjih.

Dejavnost poteka na hospitalnem oddelku, enoti za presaditev kostnega mozga, dnevni bolnišnici in v specializiranem hematološkem laboratoriju. Pri presaditvah krvotvornih matičnih celic (KMC), ki jih na KOH letno opravimo okoli 100, sodelujemo s številnimi drugimi inštitucijami iz UKCL, Onkološkim inštitutom in Republiškim zavodom za transfuzijsko medicino. Na KOH že vrsto let izvajamo pedagoško delo za Medicinsko fakulteto, Fakulteto za farmacijo in Visoko šolo za zdravstvo. Na teh fakultetah predavajo habilitirani učitelji - zdravniki in specialisti laboratorijske medicine. Med 9 zdravniki je 5 habilitiranih univerzitetnih učiteljev, med 4 specialisti laboratorijske medicine smo 3 habilitirani univerzitetni učitelji.

Odlični že 45 let

Klinični oddelek za hematologijo (KOH) je v zadnjih letih postal eden od stebrov Interne klinike UKCL.

Letno, poleg 140 avtolognih in alogenskih PKMC opravimo 900 sprejemov na klinični oddelek. Smo v postopku pridobitve JACIE akreditacije. V ambulantni dejavnosti letno opravimo 20000 pregledov, 4000 aplikacij zdravil v ambulanti za draga zdravila in skoraj 2000 zdravljenj v dnevni bolnišnici.

Kako dobri smo nenazadnje priča tudi dejstvo, da je december 2020 in še vedno nismo dovolili vstopa covid virusu med bolnike, ki se zdravijo na KO za hematologijo.

Smo edini v slovenskem prostoru, ki opravljamo storitve celotnega terciara, kot je zdravljenje akutnih levkemij, PKMC, motenj hemostaze… Skratka vsak, ki ima težaven hematološki problem, ima odprta vrata pri nas. Naj ne pozabim na srce klinike, specializiran hematološki laboratorij, ki mora ostati znotraj kliničnega oddelka, saj lahko le hematolog predvidi laboratorijske usmeritve v prihodnje, kar je ključnega pomena pri diagnostiki in zdravljenju krvnih bolezni.

Smo mlad kolektiv, ki pa ima ogromno volje in z leti bomo postali še boljši, pridobili pa bomo tudi zrelost in izkušnje.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

 

VIZITKA VIZITKA
KO ZA HEMATOLOGIJO

Zaloška 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 31 39
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK

prof. dr. Samo Zver, dr. med.
T: (01) 522 31 35
 
GL. MED. SESTRA
Alenka
Alenka Dobrovoljc, dipl.m.s.
T: (01) 522 47 46
Fax:(01) 522 27 22