Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za gastroenterologijo

 

KO za pljučne bolezni in alergijo

 

Center za geriatrično medicino

 

KO za kardiologijo

 

KO za hipertenzijo

 

KO za žilne bolezni

 

KO za intenzivno interno medicino

 

KO za nefrologijo

 

KO za revmatologijo

 

KO za hematologijo

 

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

 

Internistična prva pomoč

 

Klinični oddelek za hipertenzijo

KO za hipertenzijo Interne klinike UKCL (KOH) deluje kot vodilni center za področje obravnave arterijske hipertenzije za celotno Slovenijo. Na KOH skušamo z uspešnim mednarodnim sodelovanjem slediti dogajanju na temo hipertenzije v tujini ter čimprej prenašati v Slovenijo vse novosti s tega področja. Ena izmed zadnjih metod, ki smo jo pričeli prvi uporabljati v Sloveniji, je diagnostična metoda merjenja pulznega vala, neinvazivna metoda, ki daje poleg podatkov o krvnem tlaku v velikih žilah tudi posredne podatke o morebitni prizadetosti žil zaradi visokega krvnega tlaka.

Zdravniki KOH so vodilni v delovanju Sekcije za arterijsko hipertenzijo Slovenskega zdravniškega društva, v okviru česar soustvarjajo smernice za zdravljenje arterijske hipertenzije, organiziramo tudi šolo hipertenzije ter številne dogodke.

Junija 2008 smo na KOH izpolnili pogoje za Hypertension Excellence Centre in za to prejeli priznanje Evropskega združenja za hipertenzijo. Tesno se povezujemo z drugimi oddelki Interne klinike, ki obravnavajo in zdravijo še druge dejavnike srčnožilnega tveganja.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA HIPERTENZIJO

Vodnikova cesta 62
1000 Ljubljana

T: (01) 522 54 84 (naročanje med 11:30 in 14:30)
T: (01) 522 54 62 (tajništvo)

 

bolnica_petra_drzaja.jpg
Bolnica dr. Petra Držaja

Jana
dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med.
T: (01) 522 55 97
 
GL. MED. SESTRA
Ernica
Ernica Jovanović, dipl. m.s.
T: (01) 522 54 68
Fax: (01) 522 56 00
 
BV_CerfOznake_EN15224_B