Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za hipertenzijo

• Odlični že 45 let

 

Odlični že 45 let

Hipertenzija je kronična bolezen ki jo ima po nekaterih ocenah okoli 1,3 milijarde ljudi po svetu. S hipertenzijo se bori že skoraj vsak drugi odrasli prebivalec Slovenije. Na Kliničnem oddelku za hipertenzijo (KOHip) skrbimo za pravočasno odkrivanje, zdravljenje hipertenzije kot bolezni in tudi zdravljenje posledic slabo zdravljenje hipertenzije, ki so velikokrat vzrok hospitalizacije. Obravnava bolnikov poteka tako ambulantno kot hospitalno.

Naši bolniki so zelo kompleksni in imajo v 70% vsaj tri pridužene bolezni. Zato je nijhova obravnava zahtevna in internistično gledano zelo široka. Ambulantno obravnavamo zapletene in kompleksne primere bolnikov z odporno hipertenzijo. V sklopu ambulantne obravnave opravljamo tudi funkcijsko diagnostiko, ki zajema elektrokardiogram, UZ srca in ledvic ter abdomna, Doppler renalnih arterij, UZ vratnih arterij, obremenilno testiranje, holter EKG in celodnevno spremljanje krvnega tlaka, oceno hitrosti pulznega vala in določitev gleženjskega indeksa. V okviru hospitalne obravnave sprejemamo bolnike za diagnostiko hipertenzije in pridruženih obolenj, zaradi posledic slabo zdravljene hipertenzije in tudi velik odstotek bolnikov iz internistične prve pomoči. Poleg tridesetih navadnih postelj imamo pet intenzivnih postelj, kjer moramo velikokrat poseči tudi po umetni invazivni, kot tudi neinvazivni ventilaciji.

Vsa leta deluje naš oddelek kot učna baza Medicinske fakultete za študente medicine, zdravnike specializante in študente zdravstvene fakultete, kot tudi dijake srednje zdravstvene šole in v zadnjem času tudi sestre referenčnih ambulant po Sloveniji.

Skrbimo za razvoj doktrine za zdravljenje hipertenzije po Sloveniji in hiter prenos znanja iz tujine. Zato oblikujemo smernice za zdravljenje hipertenzije in vsako leto organiziramo strokovno srečanje. Raziskovalno sodelujemo z večimi centri po Evropi. V centru Research Unit Hypertension and Cardiovascular Epidemiology, KU Leuven Department of Cardiovascular Sciences v Belgiji so se šolali tudi nekateri naši zdravniki. Smo aktivni člani v organizacijah European Society of Hypertension in European Society of Cardiology. Objavili smo večje število zanstveno-raziskovalnih člankov, nekatere tudi v revijah z visokim SCI indeksom.

Skupaj z Združenjem za hipertenzijo skrbimo za ozaveščanje laikov o učinku hipertenzije in vsako leto, že od leta 2005, organiziramo enkrat letno merjenje krvnega tlaka po celi Sloveniji. Pri tem sodelujemo z Združenjem družinskih zdravnikov, Lekarniško zbornico in medicinskimi sestrami in tehniki iz referenčnih ambulant. Vključili smo se v svetovno akcijo MMM mesec meritev maj.

Leta 2008 je bil KO za hipertenzijo, priznan tudi v evropskem merilu kot European Hypertension Excellence Centre, kar kaže na razpoznavnost našega oddelka in pomembne klinične in raziskovalne dosežke tudi v mednarodnem merilu.