Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za intenzivno interno medicino

• Odlični že 45 let

 

Klinični oddelek za intenzivno interno medicino

Na Kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino (KOIIM) Interne klinike UKCL na 14 posteljah intenzivne terapije letno zdravimo 1300 - 1400 neposredno življenjsko ogoroženih odraslih internisticnih bolnikov. Prevladujejo akutni kardiološki bolniki (70 - 80 odstotkov), med njimi pa bolniki z akutnim koronarnim sindromom. Poleg ekipe intervencijskih kardiologov Kliničnega oddelka za kardiologijo je bil KOIIM ključen pri razvoju slovenske mreže za zdravljenje bolnikov z akutnim srčnim infarktom z dvigom veznice ST (STEMI), katere deseto obletnico ustanovitve praznujemo prav letos. V zadnjih letih je postal KOIIM mednarodno uveljavljen pri obravnavi bolnikov po nenadnem zastoju srca, pri katerih urgentno koronarografijo in perkutano koronarno intervencijo uspešno kombiniramo s terapevtsko hipotermijo. V zadnjem letu smo pričeli z vpeljevanjem in razvojem izventelesnih načinov krvnega obtoka pri odraslih internističnih bolnikih s hudo odpovedjo srca in/ali pljuč.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO
Zaloška 7
1000 Ljubljana
T: (01) 522 37 90
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
doc. dr. Peter Radšel, dr. med.
 
GL. MED. SESTRA
Suzana
Suzana Rozman, viš. med. ses., univ. dipl. ped.
T: (01) 522 37 22
Fax: (01) 522 22 36