Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za intenzivno interno medicino

• Odlični že 45 let

 

Odlični že 45 let

ii_19012021.jpg

Slika 1. KOIIM danes - na voljo imamo vse sodobne podporne metode pri odpovedovanju posameznih organskih sistemov pri kritično bolnem.

Klinični oddelek za intenzivno interno medicine (KOIIM) je bil ustanovljen leta 1973. Njegov ustanovitelj in dolgoletni predstojnik je bil akademik prof. dr. Matija Horvat, ki je oddelek zasnoval na 14 intenzivnih posteljah in do prepotrebnega povečanja kapacitete na sosednji oddelek žal pride le ob izrednih situacijah kot so epidemija gripe ali COVID.

Oddelek je namenjen zdravljenju kritično bolnih odraslih nekirurških bolnikov z odpovedjo enega ali več organskih sistemov (Slika 1). Od ustanovitve do danes (december 2020) se je pri nas zdravilo 50.073 bolnikov. KOIIM je v slovenski prostor uvedel številne diagnostične in terapevtske metode med katerimi so najpomembnejše invazivni hemodinamski nadzor s Swan-Ganzovim katetrom (1973), intubacija in umetna ventilacija pri nekirurških bolnikih (1973), tromboliza pri srčnem infarktu z dvigom spoijnice ST (STEMI) (1981), hemodinamska podpora z aortno črpalko (1982), urgentni ultrazvok srca ob bolnikovi postelji (1988), slovenska mreža za zdravljenje STEMI s primarno PCI (2000), mrežo za zdravljenje bolnikov z srčnim zastojem izven bolnišnice s primarno PCI (2000) in hipotermijo (2003), neinvazivna ventilacija (2005) in zdravljenje bolnikov z venovenskim (2009) in venoarterijskim (2010) izventelesnim krvnim obtokom (ECMO). Za ključne nove metode, ki smo jih uvedli, smo vzpostavili tudi lastne register zaporednih bolnikov, ki jih tudi spremljamo (Slika 2). O izhodih zdravljenja smo poročali v domačih in še pogosteje v mednarodnih “peer review” strokovnih člankih.

Vse od ustanovitve je KOIIM aktiven tudi na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem poročju. Pri nas se izobražujejo domači in tuji študenti medicine, specializanti in gostujoči specialist iz tujine. Tudi naši zdravniki (8) so se bodisi kot raziskovalci ali klinični zdravniki daljše obdobje izobraževali na prizanih tujih institucijah v ZDA ali Veliki Britaniji. Danes v KOIIM dela 16 zdravnikov specialistov intenzivne medicine, interne medicine ali kardiologije, ter 2 specializanta. Imamo 2 redna profesorja in 4 docente, doktorat znanosti pa ima 11 zdravnikov.

ii_2_19012021.jpg

Slika 2. Pohod bolnikov, ki so se zravili v KOIIM z izventelesnim krvnim obtokom (ECMO) v Tamar (september 2019).