Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za kardiologijo

• Izobraževanje in raziskovanje

 

Klinični oddelek za kardiologijo

Klinični oddelek za kardiologijo (KOK) ima štiri hospitalne oddelke, oblikovane po vsebini obravnave različnih skupin srčnih bolezni. Hospitalni oddelki so lokalizirani v 7. in v 5. nadstropju osrednje stavbe UKCL; od skupno 74 postelj jih je 28 v enotah intenzivne terapije in nege. Poleg hospitalnih oddelkov sodijo v okvir KOK še:

  • enota za neinvazivno kardiološko diagnostiko (Oddelek za kardiorespiratorno fiziologijo),
  • enota za invazivno kardiološko diagnostiko (kateterski laboratorij),
  • v okrilje katerega sodi tudi elektrofiziološka dejavnost s svojim laboratorijem za elektrofiziološke preiskave in posege,
  • enota za ambulantno dejavnost (na Polikliniki), ki obsega štiri specialistične kardiološke ordinacije.

KOK ima bogato znanstveno raziskovalno dejavnost, ki jo dokazuje s številnimi objavami v najuglednejših svetovnih strokovnih revijah in na aktivnem sodelovanju na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA KARDIOLOGIJO

Zaloška 7
1000 Ljubljana

 

 

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
prof. dr. Matjaž Šinkovec, dr. med., svetnik
Fax: (01) 522 28 28
 
GL. MED. SESTRA
Irena
Irena Trampuš, dipl.m.s.
T: (01) 522 31 53
 
BV_CerfOznake_EN15224_B