Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za kardiologijo

• Elektrofiziološka delavnica

• Izobraževanje in raziskovanje

 

Klinični oddelek za kardiologijo

Klinični oddelek za kardiologijo (KOK) ima štiri hospitalne oddelke, oblikovane po vsebini obravnave različnih skupin srčnih bolezni. Hospitalni oddelki so lokalizirani v 7. in v 5. nadstropju osrednje stavbe UKCL; od skupno 74 postelj jih je 28 v enotah intenzivne terapije in nege. Poleg hospitalnih oddelkov sodijo v okvir KOK še:

  • enota za neinvazivno kardiološko diagnostiko (Oddelek za kardiorespiratorno fiziologijo),
  • enota za invazivno kardiološko diagnostiko (kateterski laboratorij),
  • v okrilje katerega sodi tudi elektrofiziološka dejavnost s svojim laboratorijem za elektrofiziološke preiskave in posege,
  • enota za ambulantno dejavnost (na Polikliniki), ki obsega štiri specialistične kardiološke ordinacije.

KOK ima bogato znanstveno raziskovalno dejavnost, ki jo dokazuje s številnimi objavami v najuglednejših svetovnih strokovnih revijah in na aktivnem sodelovanju na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih.

Odlični že 45 let

Klinični oddelek za kardiologijo (KOK) je univerzitetna zdravstvena ustanova, katere poslanstvo je vrhunska strokovna dejavnost, kakovostno pedagoško delo in mednarodno prepoznano raziskovalno delo. Za nekatere zahtevne diagnostične in terapevtske obravnave srčnih bolnikov smo v državi edini izvajalec.

Preživetje bolnikov po srčni transplantaciji je nad svetovnim povprečjem. Na oddelku za napredovalo srčno popuščanje smo postavili tudi program mehanske cirkulatorne podpore, zdravljenje z levosimendanom in zdravljenje z matičnimi celicami. Program za perkutano vstavitev aortne zaklopke in mitralne sponke hitro narašča in uspešno poteka. Aktivno spremljamo novosti na tem področju in smo uveljavljen regijski center. Hitro narašča število bolnikov z opravljenimi ablacijskimi posegi zaradi vseh vrst tahikardnih motenj srčnega ritma. Še zlasti naj omenimo paroksizmalno in tudi perzistentno atrijsko fibrilacijo ter ventrikularno tahikardijo v sklopu električnega viharja. Vse večje je tudi število bolnikov, ki jim vsadimo različne srčne stimulatorje, saj je dejavnost elektrostimulacije v UKC Ljubljana sedaj pod okriljem KOK. V lanskem letu smo uvedli za nekatere bolnike zelo učinkovito metodo stimulacije Hisovega snopa. V preteklem letu smo prejeli od evropskega aritmološkega združenja ‒ European Heart Rhythm Association (EHRA) ‒ petletno akreditacijo za učni center na področju elektrostimulacije in intervencijske elektrofiziologije. Program hitre obravnave bolnikov z akutnim koronarnim sindromom poteka že 20 let, več kot 10 let pa tudi program obravnave odraslih bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami. Aktivni smo na področju slikovne ultrazvočne in magnetnoresonančne srčne diagnostike, kjer sodelujemo z vrhunskimi evropskimi strokovnjaki.

Obseg dela se je v zadnjih letih močno povečal, še zlasti ker smo tudi regijska bolnišnica za širše ljubljansko območje. Dve tretjini vseh naših sprejemov je nujnih, preko urgentne internistične ambulante (IPP) ali iz regijskih bolnišnic. V zadnjih dveh letih smo odprli oddelek 24-urne bolnišnice za obravnavo programskih bolnikov, s čemer smo zmanjšali stroške in skrajšali ležalno dobo.

Aktivno sodelujemo v pedagoškem procesu na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in v okviru Združenja kardiologov Slovenije. Organiziramo in sodelujemo na številnih mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanjih ter sodelujemo v več velikih multicentričnih mednarodnih raziskavah.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

 

VIZITKA VIZITKA
KO ZA KARDIOLOGIJO

Zaloška 7
1000 Ljubljana

 

 

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.
Fax: (01) 522 28 28
 
GL. MED. SESTRA
Irena
Irena Trampuš, dipl.m.s.
T: (01) 522 31 53