Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za nefrologijo

• Izobraževanje in raziskovalno delo

• Odlični že 45 let

 

Klinični oddelek za nefrologijo

Na hospitalnem oddelku Kliničnega oddelka za nefrologijo (KON), ki je lociran v 8. nadstropju osrednje stavbe UKCL, zdravimo najzahtevnejše bolnike s področja nefrologije, eleketrolitskih in acidobaznih motenj, zahtevne dializne bolnike in bolnike s presajeno ledvico. Sprejemamo bolnike iz drugih bolnišnic in bolnike iz IPP. V zadnjem obdobju se zahtevnost bolnikov povečuje, preko 90 odstotkov vseh sprejemov sodi med urgentne sprejeme. Na hospitalnem oddelku so razvili tudi terciarni specialistični urinski laboratorij.

V okvir dejavnosti KON sodijo poleg hospitalnega oddelka še naslednje enote:

  • Center za akutno in komplicirano dializo,
  • Center za kronično hemodializo »Leonišče«, lociran v stavbi nekdanjega Leonišča (Šlajmerjeva 2, Ljubljana),
  • Center za peritonealno dializo,
  • Center za transplantacijo ledvic (CTL),
  • Ambulantna enota za obravnavo bolezni ledvic in arterijsko hipertenzijo,
  • Oddelek za ultrazvok.

KO za nefrologijo izvaja obsežno pedagoško dejavnost, saj ima 10 habilitiranih učiteljev, in sicer 4 redne profesorje, 2 izredna profesorja in 4 docente, v postopku imenovanja pa sta še dva kandidata z nazivom docent.

Center za transplantacijo ledvic (CTL)

Center za transplantacijo ledvic (CTL) je edini tovrstni center v državi. Tu trenutno ambulantno zdravimo 559 bolnikov s transplantirano ledvico. Večanje števila bolnikov s presajeno ledvico je še posebej izrazito od leta 2000, ko je bil CTL ob sodelovanju Slovenijatransplanta vključen v Eurotransplant. V CTL dodatno skrbimo za vključevanje bolnikov na čakalni seznam za transplantacijo, ki ga stalno dopolnjujemo. Čakalna lista je sestavni del skupne čakalne liste Eurotransplanta. CTL je mednarodno prepoznaven zaradi odličnih rezultatov preživetja bolnikov in presajenih ledvic, ki je boljše kot v ostalih državah Eurotransplanta in primerljivo z največjimi svetovnimi transplantacijskimi centri. Trenutno smo vključeni v več mednarodnih multicentričnih študij.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA NEFROLOGIJO
Zaloška 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 31 21
T: (01) 522 89 65 (Nefrološka ambulanta)

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
izr. prof. dr. Miha Arnol, dr.med.
T: (01) 522 31 21
 
GL. MED. SESTRA
Milica
Milica Podobnik, viš. med. ses.
T: (01) 522 29 96
T: (01) 522 72 29
Fax:(01) 522 24 08