Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za nefrologijo

• Izobraževanje in raziskovalno delo

 

Šola citratne antikoagulacije

s simulacijskimi delavnicami bo potekala v soboto, 24. septembra 2016, v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Predavalnica 1, Center za akutno in komplicirano dializo, Simulacijski center.

Citratna antikoagulacija med hemodializo, plazmaferezo in kontinuirnimi dializnimi metodami je izobraževalni dogodek namenjen zdravnikom in medicinskim sestram.

Več o dogodku

Nagovor organizatorjev

Drage sodelavke in sodelavci,

Citratno antikoagulacijo med hemodializo smo v UKC Ljubljana uvedli leta 1993, po dolgotrajnih pripravah in z veliko previdnostjo. V letu 2015 smo v Centru za akutno in komplicirano dializo opravili več kot 10 000 citratnih hemodializ in aferez, približno 28 citratnih procedur dnevno. Danes si brez citrata dela v našem centru in v UKCL ni možno predstavljati.

Šola citratne antikoagulacije je namenjena zdravnikom in medicinskim sestram, ki bodo teoretični in praktični del poslušali in izvajali skupaj. Med praktičnim delom se bomo učili tistega, kar ne piše knjigah, člankih in na dokazih temelječi medicini, je pa za brezhibno in varno izvedbo citratne antikoagulacije neprecenljivega pomena.

Dializno zdravljenje je primer tesnega partnerskega dela zdravnikov in medicinskih sester, citratna antikoagulacija toliko bolj. Zato bomo šolo citratne antikoagulacije naredili skupaj, tako kot skupaj skrbimo za bolnike.

Dobrodošli v UKC Ljubljana!

V imenu Organizacijskega odbora:
Jadranka Buturović Ponikvar, Jakob Gubenšek, Milica Podobnik, Rafael Ponikvar, Željka Žele, Ratko Žugić.

Splošne informacije

Kraj:
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, Predavalnica 1, Center za akutno in komplicirano dializo, Simulacijski center

Datum:
24. september 2016

Kotizacija in plačilo:
Kotizacija za udeležbo na tečaju znaša 50 EUR (z vračunanim DDV).
Kotizacijo plačate na podračun EZR Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana številka SI56 01100- 6030277894, sklic na številko: 2993054 - 0233399, najmanj 3 delovne dni pred začetkom tečaja.
S seboj prinesite potrdilo o plačilu. Po končanem tečaju vam bomo račun poslali po pošti.

Prijava

Vaše prijave pričakujemo najkasneje tri dni pred tečajem. Prijava je obvezna. Prijavo lahko natisnete iz pripetega dokumenta in jo pošljete na naslov:
Vanja Meglen
Center za dializo Zaloška, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 7
1000 Ljubljana
F: 01 522 2292

Kontaktna oseba:
Vanja Meglen
T: 01 522 3328
E: vanja.meglen@kclj.si

Odjava:
Skrajni rok odpovedi je najpozneje 24 ur pred začetkom strokovnega srečanja pisno na organizatorjev naslov v UKC Ljubljana, v nasprotnem primeru se kotizacija obračuna v celoti.

Strokovni program

  Sobota, 24. september 2016
9.00-9.10 Pozdrav udeležencem
Welcome address
Jadranka Buturović Ponikvar
9.10-9.30

Zakaj je citrat najboljši antikoagulant med hemodializo?
Why is citrate the best anticoagulant for hemodialysis?
Jadranka Buturović Ponikvar

9.30-10.00

Citratna antikoagulacija med standardno hemodializo in posebnimi procedurami (sekvenčna ultrafiltracija, enoigelna hemodializa, hemodiafiltracija)
Citrate anticoagulation during standard and special hemodialysis procedures (sequential ultrafiltration, single-needle hemodialysis, hemodiafiltration)
Jadranka Buturović Ponikvar

10.00-10.30

Citratna antikoagulacija med plazmaferezo
Citrate anticoagulation during plasma exchange
Rafael Ponikvar

10.30 Odmor
11.00- 11.30

Citratna antikoagulacija med kontinuirnimi dializnimi metodami
Citrate anticoagulation during CRRT
Jakob Gubenšek

11.30-12.00

Tandem aferezne in hemodializne procedure – izzivi citratne antikoagulacije
Tandem apheresis and hemodialysis procedures – challenges of citrate anticoagulation
Rafael Ponikvar

12.00-12.30

Citratna antikoagulacija pri otrocih
Citrate anticoagulation in children
Rina Rus, Nina Battelino, Gregor Novljan

12.30 Odmor za kosilo
  DELAVNICE

14.00-15.00

Citratna antikoagulacija med hemodializo – simulacija in klinična demonstracija
Citrate anticoagulation during hemodialysis – simulation and clinical demonstration
Andreja Levstek, Ana Župunski

15.00-15.30

Citratna antikoagulacija med enoigelno hemodializo – simulacija
Citrate anticoagulation during single-needle hemodialysis - simulation
Željka Žele, Barbara Vajdič

15.30-16.00

Citratna antikoagulacija med plazmaferezo – simulacija
Citrate anticoagulation drugin plasma exchange - simulation
Petra Las, Vanja Peršič, Rafael Ponikvar

16.00 Odmor
16.30-17.15

Citratna antikoagulacija med CRRT – sistem Prismaflex – simulacija
Citrate anticoagulation during CRRT – system Prismaflex - simulation
Ratko Žugić, Ana Hostnik, Jakob Gubenšek

17.15-18.00

Citratna antikoagulacija med CRRT – sistem Multifiltrat – simulacija
Citrate anticoagulation during CRRT – system Multifiltrate - simulation
Čani Fejzuli, Milena Andonova

18.00-18.45

Preizkus znanja
Test

 

BV_CerfOznake_EN15224_B