Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za pljučne bolezni in alergijo

• Dejavnost

• Izobraževanje in raziskovalno delo

• Odlični že 45 let

 

Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo

Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (KOPBA) Interne klinike UKCL je bil ustanovljen leta 1998. Najpomembnejša področja, s katerimi se ukvarja KOPBA, so: diagnostika pljučnega raka, bolezni rebrne mrene, sarkoidoze in pljučne hipertenzije. KOPBA je glavni slovenski center za vodenje bolnikov pred in po presaditvi pljuč.

10. obletnico delovanja smo v letu 2009 obeležili z dvema mednarodnima simpozijema, prvi je bil posvečen novim spoznanjem v raziskovanju sarkoidoze, drugi pa skupnim dosežkom s kolegi iz Univerzitetne bolnišnice na Dunaju na področju kirurškega zdravljenja pljučne hipertenzije in presajanja pljuč.

Na KO za pljučne bolezni in alergijo smo vključeni v pedagoško dejavnost na Medicinski fakulteti, ki jo opravlja en habilitiran učitelj (docent).

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

Organizacijska struktura

Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo je sestavljen iz hospitalnega oddelka (13 postelj); enote za diagnostično in interventno bronhologijo, pertorakalne igelne punkcije pljuč in mediastinuma, probatorne in izpraznilne punkcije plevralnega prostora, UZ vodene punkcije porebernice in slepe igelne biopsije; ambulantna dejavnosti na Polikliniki za ambulantno vodenja bolnika s pljučnimi boleznimi in alergijami pri odraslih, zdravljenje alergij na dihalih in izvajanje hiposenzibilizacije za pelode in hišno pršico.

Ocena in priprava bolnikov, ki so kandidati za transplantacijo pljuč in nato ambulantno spremljanje bolnikov s transplantiranimi pljuči.

Zaposleni

Poimenski seznam zdravnikov, nadzornih sester in ostalih vodij:

Doc.dr. Marjeta Terčelj, dr.med., specialist internist pulmolog – predstojnica KO
Prim.mag. Matjaž Turel, dr.med., specialist internist pulmolog – vodja hospitalnega oddelka
Doc.dr. Barbara Salobir, dr.med., specialist internist
Boris Devčič, dr.med., specialist internist – vodja ambulante
Marija Špelič, dipl.m.s., glavna medicinska sestra

Skupno število:

medicinske sestre: 4
zdravstveni tehniki: 8
pisarniški referenti/ tajnica: 4

Pedagoško delo:

učitelji:

doc.dr. Marjeta Terčelj, dr.med.
doc.dr. Barbara Salobir, dr.med.
prim.mag. Matjaž Turel, dr.med.
Marija Špelič, dipl.m.s.

 

VIZITKA VIZITKA
KO ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJE

Zaloška 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 28 26
F: (01) 522 23 47

poliklinika.JPG
Poliklinika na Njegoševi 4

PREDSTOJNIK
doc. dr. Matevž Harlander, dr. med.
T: (01) 522 28 26
 
GL. MED. SESTRA
Gordana Šmerc, dipl. m. s.
T: (01) 522 23 29
Fax: (01) 522 23 47