Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za pljučne bolezni in alergijo

• Dejavnost

• Izobraževanje in raziskovalno delo

 

Izobraževanje in raziskovalno delo

Izobraževanje

Aktivne udeležbe

1. ERS – Evropsko združenje pulmologov, 14.-19.9.2007; Stockholm, Švedska: - doc.dr. Marjeta Terčelj, dr.med.: »Spectral bronhchoscopy form evaluation F tissue vascular properties in lung cancer« in »Gastrointestinal reflux and pulmonary function – a pilot study«.

2. doc.dr. Barbara Salobir, dr.med.: »Interleukin-6, interleukin-12 and interleukin gene polymofphisms in slovenian sarcoidosis pacients« in »Positive association of pparg2 and ppargc1a gene polymofphisms with sarcoidosis susceptibility«

3. Svetovno združenje pulmologov, 18.5.-25.5.20007, San Francisco, Kalifornija: - doc.dr. Marjeta Terčelj, dr.med.: »Cell image analysis of DNA in sputum cells in subjects with lung cancer, other pulmonary disease or without disease«.

4. Evropski alergološki in imunološki kongres, 9.-13.6.2007; Goteburg, Švedska: - doc.dr. Barbara Salobir, dr.med.: »The level F specific immunoglobulin E for fungi is not associated with pulmonary lung function or with asthma severity in atopic patients with fungal sensitization«.

5. prim. mag. Matjaž Turel, dr.med. Zdravniško društvo IATROS, 2.2.207, Kranjska Gora:: »Klinika Midongy«.

6. ZZBNS, Sekcija MS in ZT v hematologiji, 5.10.2007, Podčetrtek: Matjašec Jože, dipl.zdravstvenik: »Vloga medicinske sestre pri pripravi bolnika na bronhoskopijo«.

7. ZZBNS, Sekcija MS in ZT v pulmologiji, 18.-19.5.2007; Portorož: Marija Špelič, dipl.m.s.: »Priprava pacienta na transplantacijo in vodenje po transplantaciji«

8. Marija Špelič, dipl.m.s.: »Nova oblika zdravljenja s kisikom – tekoči kisik.

9. Kos Izidor, dipl.zdravstvenik: »Ukrepi pri anafilaksijii« Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, 16.2.2007; Ljubljana in 23.2.2007, Maribor:

10. Marija Špelič, dipl.m.s.; »Nova oblika zdravljenja s kisikom – tekoči kisik«

11. Marjeta Terčelj, soorganizator seminarja »Soočenje menj« Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, Ljubljana, februar 2007 in Maribor, april 2007.

Raziskovalno delo

1. Vpliv na diagnostično občutljivost bronhoskopije zaradi nekaterih zgodnjih »sprememb« epitelija bronhialne sluznice pri osebah z visokim tveganjem za pljučnega raka; terciarni projekt št. 70097

2. Pomen gliv za bolezni dihal; terciarni projekt št. 70199

3. Zgodnje odkrivanje pljučnega raka pri ljudeh s poklicno azbestno boleznijo; raziskovalni projekt ARRS šifra L3-7123.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJE
Zaloška 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 28 26

poliklinika.JPG
Poliklinika na Njegoševi 4

VODJA
prof. dr. Marjeta Terčelj - Zorman, dr. med.
T: (01) 522 23 42
 
GL. MED. SESTRA
Marija
Marija Špelič, dipl. m. s.
T: (01) 522 23 29
Fax: (01) 522 23 47
 
BV_CerfOznake_EN15224_B