Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za revmatologijo

• Laboratorij za imunologijo revmatizma

• Izobraževanje in raziskovalno delo

 

Klinični oddelek za revmatologijo

Na Kliničnem oddelku za revmatologijo (KOR) se bolnišnično in ambulantno zdravijo najtežji bolniki z vnetnimi revmatičnimi boleznimi. Na KOR se letno zdravi 1200 bolnikov, v revmatoloških ambulantah je pregledanih 13000 bolnikov. V okviru ambulantne dejavnosti poteka delo tudi v usmerjeni ambulanti za Sjögrenov  sindrom in v ambulanti za ultrazvočno diagnostiko gibal.

KOR ima močno razvito raziskovalno dejavnost. Raziskave s področja sistemskih avtoimunskih bolezni tečejo v okviru 6-letnega raziskovalnega programa ARRS. V letu 2009 so raziskovalci KOR objavili 14 prispevkov v mednarodnih revijah, ki jih citira SCI. Strokovnjaki s KOR sodelujejo tudi v pomembnih mednarodnih raziskavah, npr. raziskavi serološkonegativni antifosfolipidni sindrom (s centrom La Sapienza v Rimu, Italija) ter raziskavi antifosfolipidni sindrom in okužbe (s centrom Tel Hashomer, Izrael).

Odlični že 45 let

Ekipa kliničnega oddelka za revmatologijo (KOR) stremi k vrhunski obravnavi bolnikov z vnetnimi revmatičnimi boleznimi, skrbi za nacionalno doktrino, izobražuje vse bodoče slovenske revmatologe ter aktivno raziskuje klinične in bazične principe imunsko pogojenih bolezni.

Zametek sodobnega KOR je nastal na prehodu 1970/71 na pobudo prof. Vargazona, takratnega direktorja Interne klinike II, s selitvijo Revmatološke službe v Bolnico dr. Petra Držaja. Rast in razvoj KOR so s svojimi ekipami zaznamovali predstojniki prof. Blaž Rozman, prim. Mojca Kos-Golja, prof. Matija Tomšič. Leta 1974 so na KOR osnovali Laboratorij za imunologijo revmatizma (LIR), ki je prelomno izboljšal diagnostične in raziskovalne možnosti. Prof. Rozman je s pomočjo prim. Kos Golja, dolgoletne vodje LIR dr. Kvedrove in prof. Praprotnikove, z raziskovalnim delom na področju avto-protiteles in organizacijo več mednarodnih srečanj v Sloveniji postavil temelje mednarodnemu sodelovanju in prepoznavnosti KOR.

Na teh temeljih je prof. Tomšič v tesnem sodelovanju z vodjo raziskovalne dejavnosti na KOR prof. Sodin Šemrlovo, prof. Praprotnikovo, vodjema LIR dr. Kvedrovo in prof. Čučnikovo in ostalo ekipo, spodbujal optimizacijo sodobne obravnave bolnikov z vnetno revmatično boleznijo in širitev raziskovalne dejavnosti. V tem obdobju smo na KOR zasnovali in začeli izvajati specializacijo iz revmatologije; doc. Hočevar se je razvila v mednarodno prepoznavno strokovnjakinjo na področju ultrazvoka žil pri gigantoceličnem artritisu ter slinavk pri Sjögrenovem sindromu; prof. Tomšič in doc. Rotar pa sta osnovala nacionalni register bolnikov zdravljenih s tarčnimi zdravili biorx.si, s katerim se slovenski revmatologi vključujemo v več mednarodnih raziskovalnih projektov, sodelovala sta tudi pri snovanju mobilne aplikacije RheumaHelper, ki jo uporabljajo revmatologi v 110 državah sveta; v LIR so mednarodno patentirali povsem novo metodo določanja protiteles proti dvojno vijačni ribonukleinski kislini.

Ekipa KOR ne počiva na lovorikah, zavezana je svojemu poslanstvu – vrhunski obravnavi bolnikov z vnetno revmatično boleznijo, zato načrtujemo povečanje ambulantnih zmogljivosti, širitev LIR in posodobitev iz specializacije revmatologije.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA REVMATOLOGIJO
Vodnikova cesta 62
1000 Ljubljana

T: (01) 522 55 33

bolnica_petra_drzaja.jpg
Bolnica dr. Petra Držaja

PREDSTOJNIK
dr. Žiga Rotar, dr.med.
T: 01 522 55 34
 
VODJA LABORATORIJA ZA IMUNOLOGIJO REVMATIZMA
Izr.prof. dr. Saša Čučnik, spec.med.biokem.
T: 01 522 54 75
 
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
Anita Antonič Zakojč, dipl. med. ses.
Fax: 01 522 55 98