Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za revmatologijo

• Laboratorij za imunologijo revmatizma

• Izobraževanje in raziskovalno delo

 

Klinični oddelek za revmatologijo

Na Kliničnem oddelku za revmatologijo (KOR) se bolnišnično in ambulantno zdravijo najtežji bolniki z vnetnimi revmatičnimi boleznimi. Na KOR se letno zdravi 1200 bolnikov, v revmatoloških ambulantah je pregledanih 13000 bolnikov. V okviru ambulantne dejavnosti poteka delo tudi v usmerjeni ambulanti za Sjögrenov  sindrom in v ambulanti za ultrazvočno diagnostiko gibal.

KOR ima močno razvito raziskovalno dejavnost. Raziskave s področja sistemskih avtoimunskih bolezni tečejo v okviru 6-letnega raziskovalnega programa ARRS. V letu 2009 so raziskovalci KOR objavili 14 prispevkov v mednarodnih revijah, ki jih citira SCI. Strokovnjaki s KOR sodelujejo tudi v pomembnih mednarodnih raziskavah, npr. raziskavi serološkonegativni antifosfolipidni sindrom (s centrom La Sapienza v Rimu, Italija) ter raziskavi antifosfolipidni sindrom in okužbe (s centrom Tel Hashomer, Izrael).

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA REVMATOLOGIJO
Vodnikova cesta 62
1000 Ljubljana

T: (01) 522 55 33

bolnica_petra_drzaja.jpg
Bolnica dr. Petra Držaja

PREDSTOJNIK
Žiga Rotar, dr.med.
T: 01 522 56 03
 
VODJA LABORATORIJA ZA IMUNOLOGIJO REVMATIZMA
Izr.prof. dr. Saša Čučnik, spec.med.biokem.
T: 01 522 54 75
 
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
Anita Antonič Zakojč, dipl. med. ses.
T: 01 522 56 15
Fax: 01 522 55 98
 
BV_CerfOznake_EN15224_B