Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Interna klinika

 

KO za žilne bolezni

• Odlični že 45 let

 

Klinični oddelek za žilne bolezni

Klinični oddelek za žilne bolezni (KOŽB) se ukvarja z odkrivanjem in zdravljenjem bolezni arterij, venskih trombembolizmov, prepoznavanjem trombofilnih stanj, vodenjem protitrombotičnega zdravljenja, preventivo in rehabilitacijo srčno-žilnih bolezni ter motenj presnove lipidov. Klinično delo poteka na hospitalnem oddelku, ki je lociran v 6. nastropju osrednje stavbe UKCL (in vključuje tudi enoto intenzivne terapije in nege ter katetrski laboratorij za periferne artreijske posege), pa tudi v enotah za ambulantno dejavnost na Polikliniki in v enoti za specializirano laboratorijsko dejavnost.

Strokovno delo KOŽB je izrazito multidisciplinarno, v obliki tesnega sodelovanja zlasti s kardiologi, diabetologi, intervencijskimi radiologi in kardiovaskularnimi kirurgi.

KOŽB je že vrsto let ena od učnih baz Katedre za interno medicino MF UL. Med zaposlenimi je 6 habilitiranih univerzitetnih učiteljev (profesorjev ali docentov), 3 asistenti z doktoratom znanosti, 4 zdravnice z doktoratom znanosti in ena specialistka medicinske biokemije z doktoratom znanosti.

KONZILIJ ZA MOTENO PRESNOVO KRVNIH MAŠČOB

Konzilij je namenjen obravnavi redkih in/ali trdovratnih motenj v presnovi krvnih maščob. Organizira ga Center za preventivno kardiologijo Kliničnega oddelka za žilne bolezni. Poteka vsak delovni ponedeljek ob 12.00 uri.

Na konziliju obravnavamo bolnikovo dokumentacijo, ki jo skupaj z izpolnjenim formularjem zdravnik katere koli specialnosti naslovi na:

Konzilij za moteno presnovo krvnih maščob
Center za preventivno kardiologijo,
KO za žilne bolezni, Interna klinika UKC Ljubljana
Njegoševa 4/IIc
1000 Ljubljana

Konzilij v sedanji sestavi deluje poskusno do 31.12.2019.

Člani konzilija: prof. dr. Aleš Blinc, dr. med., prim. mag. Matija Cevc, prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., doc. dr. Urh Grošelj, dr. med., prof. dr. Borut Jug, dr. med., Barbara Krevel, dr. med., dr. med., Katja Trontelj Janša, DMS,

Za obravnavo na konziliju je potrebna napotnica, ki pa je le evidenčna – za beleženje števila storitev v elektronskem sistemu UKC Ljubljana. Napotnica za pregled ne bo vnovčena, če bolnik ne bo pregledan.

Napotnica naj vsebuje naslednje podatke:

Diagnoza:  78 Motnje v metabolizmu lipoproteinov in druge 
Stopnja nujnosti: 3 Redno
Vrsta spec. 33 Specialist
VZS 2507P Subspecialistični pregled za moteno presnov krvnih maščob – prvi

Kjer koli na napotnici naj bo zavedeno: »Za lipidni konzilij«. Nekateri informacijski sistemi omogočajo, da je to na prvi strani napotnice, kar je najbolj zaželeno, lahko pa kjer koli drugje. Ostale rubrike na drugi strani napotnice so s strokovnega vidika nerelevantne, če je izpolnjen vprašalnik ali če so priloženi izvidi ali druga dokumentacija, iz katere so razvidne vse postavke vprašalnika. Ostale rubrike so lahko označene z »/«.

Konzilij poteka 1-krat tedensko, ob ponedeljkih. Problematika bo obravnavana na prvem naslednjem konziliju po prejemu vprašanja. Odgovor bomo ustrezno administrativno realizirali v 14 dneh.

Pripadajoča dokumentacija za napotnega zdravnika:

 

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA ŽILNE BOLEZNI

Zaloška 7
1000 Ljubljana

poliklinika.JPG
Poliklinika na Njegoševi 4

PREDSTOJNIK

prof.dr. Borut Jug, dr.med.
 
GL. MED. SESTRA
Urška
Urška Hvala, dipl. m. s.