Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za kirurgijo srca in ožilja

 

KO za abdominalno kirurgijo

 

KO za nevrokirurgijo

 

KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

 

KO za travmatologijo

 

KO za torakalno kirurgijo

 

KO za urologijo

 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

 

KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo

 

KO za kirurške okužbe

 

Operacijski kirurški blok

 

Urgentni kirurški blok

 

Kirurška klinika

Kirurška klinika UKCL je vrhunska, strokovna, učna, pedagoška in raziskovalna zdravstvena ustanova, v kateri so zastopane vse kirurške stroke. Osnovna dejavnost Kirurške klinike je diagnostična obravnava, kirurško zdravljenje, zdravstvena nega in zdravstvena vzgoja bolnikov s kirurškimi obolenji. Sestavlja jo 11 kliničnih oddelkov in službi skupnega pomena - Operacijski blok in Urgentni kirurški blok.

Dejavnost se izvaja na različnih lokacijah, in sicer večina v osrednji zgradbi UKCL, Zaloška 7. Na Kirurški kliniki se zdravijo pacienti v vseh življenjskih obdobjih. Ima bogato tradicijo, ki je skozi razvoj postala pojem za visoko  strokovnost. Ena izmed pomembnih vrednot na Kirurški kliniki je znanje, zato krepimo strokovno okolje, kjer so možnosti za strokovna izpopolnjevanja in pridobivanje novega znanja, spretnosti, možnosti za strokovni razvoj ter izgradnjo osebne in profesionalne rasti. Z znanjem, povezovanjem, medsebojnim sodelovanjem in visoko zavestjo, da skrb za stroko pomeni tudi skrb za pacienta, vsi zaposleni na Kirurški kliniki tudi predano opravljamo svoje človekoljubno  poslanstvo.

VIZITKA VIZITKA
KIRURŠKA KLINIKA
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

STROKOVNI DIREKTOR
Matjaž
izr.prof.dr. Matjaž Veselko, dr.med., svetnik
T: (01) 522 25 03
Fax:(01) 522 22 42
 
POSLOVNI DIREKTOR
Aleksander Batič, spec. manag.
T: (01) 522 20 09
Fax: (01) 522 24 03
 
GL. MED. SESTRA
Zvezdana Pratneker, dipl.m.s.
T: (01) 522 37 42, (01) 522 29 84
Fax: (01) 522 24 67
 
BV_CerfOznake_EN15224_B