Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

• Varnost in kakovost

• O nas

• Učinki novih metod v kardiokirurgiji

• AAE

• Drugi simpozij o varnosti pacienta

 

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok UKC Ljubljana opravlja funkcijo vodilne strokovne institucije v Sloveniji. Z več kot 300 zaposlenimi zagotavljamo med ostalimi dejavnostmi približno  35.000- 40.000 anestezij letno in smo največji Klinični oddelek v okviru UKC Ljubljana.

Že vrsto let smo priznani kot Evropski učni center na področju svoje stroke v sklopu ESA (European Society of Anaesthesiology) in UEMS (Union Europeenne des medecins specialistes).  V letu 2017 smo na Letnem sestanku ESA (European Society of Anaesthesiology) v Ženevi ponovno pridobili "Certificate of Accreditation of a European Centre for training of anaesthesiologist" (ki je veljaven do leta 2021). Na sestanku ESA junija 2010 v Helsinkih smo bili tudi sopodpisniki Helsinške deklaracije o varnosti bolnika med anestezijo.

Naš Klinični oddelek je decembra 2008 s strani vodstva UKC Ljubljana dobil nagrado za vodenje kakovosti v letu 2008 kot oddelek z več kot 200 zaposlenimi.

Naše vsakdanje delovne obveznosti so:

 • pokrivanje anestezioloških dejavnosti na 49-52 deloviščih na dan
 • zagotavljanje zdravljenja bolnikov v enoti za intenzivno zdravljenje (CIT - 20 postelj) in na Opeklinskem oddelku intenzivno zdravljenje vseh opeklin  ter intenzivno zdravljenje bolnikov na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja (KVIT = 12 postelj).
 • zagotavljanje respiratorne fizioterapije na vseh kliničnih oddelkih Kirurške klinike, na ORL kliniki in občasno na kliničnih oddelkih Interne klinike.
 • delo v Ambulanti za terapijo kronične bolečine in delo na področju akutnega zdravljenja pooperativne bolečine.
 • delo v predoperativnih anestezijskih ambulantah,
 • helikopterski medicinski transporti življenjsko ogroženih bolnikov,
 • izvajanje reanimacij za ves UKC,
 • praktični pouk specializantov naše stroke za slovenske bolnišnice in tujino
 • praktični pouk specializantov ter specialistov ostalih specialističnih strok iz Slovenije in tujine,
 • izvajanje izpitov za specialistični nivo
 • praktični pouk zdravstvene nege s področja anestezije za zdravstvene tehnike in medicinske sestre s področja kirurških klinik in zdravstvenih ustanov v Sloveniji ter reševalce iz Reševalne postaje KC ter ostalih reševalnih postaj
 • delo za Medicinsko fakulteto (1 redni profesor, 1 izredni profesor, 5 docentov, 4 nazivni asistenti in 11 asistentov),
 • delo v strokovnih komisijah na nivoju UKC in na republiškem nivoju (komisija za transplantacijsko dejavnost, komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb, komisija za antibiotike, komisija za ugotavljanje stanja intenzivnih enot, ipd.).
 • donorska in eksplantacijska dejavnost,
 • implantacijska dejavnost na področju ledvic, jeter, srca in pljuč.

Edini v Sloveniji pa opravljamo še:

 • anesteziološka obravnava in oskrba vseh nedonošenčkov in novorojenčkov, ki rabijo kirurško obravnavo
 • anestezija in intenzivna terapija vseh bolnikov s transplantacijo ledvic, jeter, srca in pljuč
 • anesteziološka obravnava otrok s prirojenimi srčnimi napakami
 • koordinacija operativne dejavnosti.

Znanstveno raziskovalna dejavnost

Naši zdravniki so vključeni v znanstveno-raziskovalno delo in v okviru tega tudi v številne raziskovalne projekte in objavljajo svoje prispevke v domači in tuji strokovni literaturi.

 

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK

Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK (PO POOBLASTILU)
Peter
doc. dr. Peter Poredoš, dr. med.
T: (01) 522 22 34
 
STROKOVNI VODJA ZDRAVSTVENE NEGE
Asim
Asim Kenjar, dipl. zn.
T: (01) 522 8201