Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

• Varnost in kakovost

• O nas

• Učinki novih metod v kardiokirurgiji

• AAE

 

Acta Anaesthesiologica Emonica

                                                                                                                   ISSN 2630-3051

 

Acta Anaesthesiologica Emonica, Vol. 1, No.1, Sept. 2018

ZNANSTVENI ČLANKI

1. Longitudinalna analiza izidov zdravljenja na največjem oddelku za  intenzivno   medicino v Sloveniji in primerjava s tujino. Primož Gradišek, Suada Fileković, Ognjen Cerović, Tomislav Mirković, Adela Stecher, Rade Stanić, Mihael Jožef Gradišek, Marjeta Verko, Irena Grad, Vesna Novak Jankovič

2. Matematično modeliranje dinamike globine anestezije za simulacijo popolne intravenske anestezije v računalniškem simulacijskem okolju. Gorazd Karer, Vesna Novak Jankovič, Adela Stecher, Iztok Potočnik

PREGLEDNI STROKOVNI ČLANKI

3. Anestezija starejšega bolnika. Iztok Potočnik, Vesna Novak jankovič

4. Osteotomija hrbtenice. Peter Poredoš, Andreja Pražnikar, Rok Vengust

5. Posebnosti anestezije za videotorakoskopsko kirurgijo. Mojca Drnovšek Globokar, Kristina Gorjup, Ana Mavko, Tomaž Štupnik

6. Vpliv intraabdominalne hipertenzije na pljučno funkcijo in prilagojena mehanska ventilacija. Adela Stecher, Tomislav Mirković

7. Akutna ishemična možganska kap in anestezija - "time is brain". Iztok Potočnik, Tatjana Babnik

8. Aspirinska intoleranca. Tadej Rondaij, Luka Kropivšek, Janez Benedeik

PRIKAZI KLINIČNIH PRIMEROV

9. Ishemična okvara možganov kot posledica travmatske poškodbe vratnih arterij - prikaz primera. Adela Stecher, Ivan Kostadinov, Primož Gradišek

10. Uporaba sugammadexa pri miasteniji gravis (MG). Iztok Potočnik

11. Anestezija brez opioidov pri nekdanjem odvisniku od opioidov. Ana Kalač, Alenka Spindler Vesel

12. Anestezija za živega darovalca in prejemnika ledvice za transplantacijo - prikaz primera. Tea Osterc, Srđan Mitrović, Ksenija Ogrič

13. Predstavitev transplantacije pljuč v centru AKH na Dunaju in predstavitev primera. Kristina Gorjup, Suada Fileković Ribarič, Mojca Drnovšek Globokar

14. Ali je epiduralni kateter vedno vzrok za epiduralni absces? Alma Lindič, Neva Požar Lukanovič, Alenka Spindler Vesel

15. Motnje v delovanju trombocitov: von Willenbrandtova bolezen tipa III - prikaz primera. Alma Lindič, neva Požar Lukanovič, Alenka Spindler Vesel

PREGLEDNI STROKOVNI ČLANKI ZDRAVSTVENE NEGE

16. Priporočila za zdravstveno nego bolnika s sepso. Valerija Svilar, Iza Repe

17. Prepoznava in ukrepi ob anafilaksiji. Marija Talundžić, Gabrijela Robida

18. Pojav razjede zaradi pritiska kot odklon v zdravstveni negi kirurškega bolnika v enoti intenzivne terapije. Jernej Rant, Sabina Simonič

19. Ali znamo izkoristiti prednosti pametnega telefona sebi v prid pri uvajanju žilnih pristopov? Domen Pušenjak, Jože Šimenko

20. Izobraževanje novozaposlenih na oddelku intenzivne terapije. Alenka Škerjanec Hodak, Iza Repe

NAVODILA AVTORJEM

BV_CerfOznake_EN15224_B