Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

• Varnost in kakovost

• O nas

• Učinki novih metod v kardiokirurgiji

• AAE

 

Predstavitev kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok UKC Ljubljana je organizacijsko razdeljen na pet oddelkov:

  • Oddelek za anestezijo,
  • Oddelek za intenzivno terapijo (CIT),
  • Oddelek za terapijo bolečine,
  • Oddelek za respiracijsko terapijo in
  • Razvojni oddelek.

Z več kot 400 zaposlenimi zagotavljamo med ostalimi dejavnostmi približno 35.000- 40.000 anestezij letno in smo največji Klinični oddelek v okviru UKC Ljubljana.

Naš Klinični oddelek je decembra 2008 s strani vodstva UKC Ljubljana dobil nagrado za vodenje kakovosti v letu 2008 kot oddelek z več kot 200 zaposlenimi.

 Zaposleni na KOAIT glede na profil so zdravniki specialisti, zdravniki specializanti, diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki, višje medicinske sestre, srednje medicinske sestre, respiratorni fizioterapevti, sanitarni inženirji, administrativno osebje, bolničarji in strežnice.

Organizacijska struktura Kliničnega oddelka

Oddelek za anestezijo

Vodja

Vodilna MS

prim.  Tatjana Babnik, dr. med.

Asim Kenjar, dipl. zn., vodja zdravstvene nege na KOAIT

Oddelek za intenzivno terapijo (CIT)

Vodja

Vodilna MS

Primož Gradišek

Dragica Karadžić, pomočnica glavne sestre za intenzivno terapijo

Razvojni oddelek

Vodja

prim. mag. asist. Adela Stecher, dr. med.

Oddelek za terapijo bolečine

Vodja

Vodilna MS

prim. Gorazd Požlep, dr. med.

Vesna Svilenkovič, dipl.m.s. , MS za lajšanje akutne pooperativne bolečine

Nataša Begić, dipl. m.s., vodja ZN za oddelek za zdravljenje kronične bolečine

Oddelek za respiratorno terapijo

Vodja

Vodilna FTH

prim. mag. Dušan Vlahović, dr. med.

Maja Potočnik, dipl. VRT, pomočnica glavne sestre za respiratorno terapijo

 

VIZITKA VIZITKA
KO ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK

Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
doc. dr. Peter Poredoš, dr. med.
T: (01) 522 22 34
 
GL. MED. SESTRA
Irena
Irena Buček Hajdarević , dipl.m.s.
T: (01) 522 8201
 
BV_CerfOznake_EN15224_B