Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

• Varnost in kakovost

• O nas

• Učinki novih metod v kardiokirurgiji

• AAE

 

Učinki novih metod v kardiokirurgiji

Tip raziskave:
Temeljni projekt
Financer:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, ARRS
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
www.arrs.gov.si
Trajanje:
2016-2018
Sodelujoči:
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Medicinska Fakulteta, Ljubljana
Vodja:
prof.dr. Matej Podbregar, e-pošta: matej.podbregar@kclj.si
Etična presoja:
Komisja za medicinsko etiko RS, http://www.kme-nmec.si/
Mednarodna registracija raziskave:
ClinicalTrials.gov
Identifier: NCT02666703 NCT02697786

POVZETEK

Ozadje

Z uporabo zunajtelesnega krvnega obtoka (ZTKO), ki je nepogrešljiv za večino operacij na odprtem srcu, je povezan nezaželen sistemski vnetni odgovor. Ta kompleksna veriga dogodkov ima veliko podobnosti s sepso in lahko prispeva k razvoju pooperativnih zapletov, vse do končne večorganske odpovedi in smrti. Dokazano je bilo, da se lahko med in po ZTKO sproži proti vnetni odgovor. Ravnovesje vnetnih in proti vnetnih posrednikov določa vnetni odgovor in klinični izhod. V skladu s tem si prizadevamo z različnimi metodami in učinkovinami (npr.uporaba kortikosteroidov, spremembo kirurške tehnike ter mehaničnih naprav) zmanjašti vnetne reakcije med ZTKO. Takšen način zdravljenja in obravnave bolnikov zagotovijo izboljšanje izzida zdravljenja. Serumska paroksonaza 1 (PON1) je lipo-laktonaza povezana s HDL, ki ima protivnetno vlogo.Eksosomi so nanovezikli, ki jih izločajo celice, in so pomebni za medcelične signaliziranje. Vprašanje je, če pri uporabi zunajtelesne imunoabsorbcije lahko pride do absorpcije tudi protivnetnih zaščitnih medijatorjev, kot je PON1 , in eksosomov ter kakšen je klinični pomen tega.
Možganske poškodbe po zamenjavi aortne zaklopke (ang. Aortic valve replacement AVR) vključujejo možgansko kap, komo, encefalopatijo, delirij in upad kognitivnih sposobnosti. Intraoperativni možganski emboli so pomemben mehanizem takšne poškodbe, saj lahko plinasti ali trdni emboli v možganih povzročijo ishemijo, vnetje in edem ter posledično povzročajo možganske mikroinfarkte.
Zamenjava aortne zaklopke s pristopom preko popolne sternotomije (ang. Full Sternotomy, FS) je standardni kirurški pristop. Aortno zaklopko je možno zamenjati tudi preko delne sternotomije, ko kirurg prereže le del prsnice, takrat govorimo o minimalno invazivni kirurgiji (ang. Minimally invasive surgery MIS). V primerjavi s FS ja za MIS značilno, da je pooperativna bolečina manjša, okrevanje po operaciji je hitrejše, krajši je čas zdravljenja v bolnišnici, manjša je umrljivost in ne nazadnje je estetski učinek boljši. MIS je za kirurga tehnično bolj zahteven postopek, lahko je podaljšan čas trajanja ZTKO, nepopolno odzračevanje srca ob koncu ZTKO pa je lahko povezano s povečanim tveganjem za možgansko plinsko embolizacijo. Zaradi tega izbira MIS v primerjavi FS pri zamenjavi aortne zaklopke predstavlja dodatno tveganje za možgansko poškodbo. Možganske mikroembolične signali (MES) lahko zaznamo v realnem času s transkranialnem doplerskem pregledom (ang.Transcranialni doppler, TCD).

Namen

Z našimi ugotovitvami želimo izboljšati kardiokirurške tehnike, tako da bi kar najbolj zmanjšali vnetni odgovor po ZTKO in zmanjšali upad kognitivnih funkcij. Prvi namen raziskave, ki bo potekala na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja v UKC Ljubljana, je analizirati učinke neselektivne zunajtelesne imunoadsobcije na razvoj vnetnega imunskega odgovorja in protektivnih mehanizmov po ZTKO. Drugi namen raziskave je primerjati dva kirurška pristopa, ki se uporabljata za AVR. Poudarek bo na detekciji števila intraoperativnih MES in njihov vpliv na raven S100B (marker poškodbe možganskega tkiva), pooperativni možganskožilni reaktivnosti in kognitivni funkciji.

Pričakovani rezultati

Domnevamo, da bodo rezultati raziskave dokazali, da je imunoadsorbcija med ZTKO učinkovita metoda za zmanjšanje koncentracijo vnetnih in proti vnetnih mediatorjev med ZTKO, nima pa vpliva na koncentracijo eksosomov.Rezultati študije bodo pokazali razliko v koncentraciji vnetnih mediatorjev tudi med bolniki operirani na ZTKO s in brez kortikosteroidne profilakse. Pričakujemo, da bomo pojavljanje MES med operacijami zaznali s TCD. Razlika v pogostnosti intraoperativnih MES ne bo statistično pomembna med MIS in FS. Povečano pojavljanje intraoperativnih MES bo povezano s povišano koncentracijo S100B ter stopnjo postoperativnega kognitivnega upada. Pričakujemo, da oba kirurška pristopa povzročata okvaro cerebrovaskularne reaktivnosti v postoperativnem obdobju.

Podroben opis raziskave je predstavljen v pripetem dokumentu 
Učinki novih metod v kardiokirurgiji (PDF)

BV_CerfOznake_EN15224_B