Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za kirurgijo srca in ožilja

 

KO za abdominalno kirurgijo

 

KO za nevrokirurgijo

 

KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

 

KO za travmatologijo

 

KO za torakalno kirurgijo

 

KO za urologijo

 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

KO za kirurške okužbe

 

Operacijski kirurški blok

 

Urgentni kirurški blok

 

Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja

KO za kirurgijo srca in ožilja kot vrhunska terciarna ustanova zagotavlja zdravljenje visokorizičnih bolnikov z boleznimi srca in ožilja za celotno slovensko prebivalstvo. Ob zagotavljanju dobre kvalitete zdravljenja, optimalnega števila oskrbljenih bolnikov, kontrole kvalitete in preglednosti finančnega poslovanja in mednarodno primerljivega izkoristka človeških potencialov ponujamo široko paleto možnih načinov zdravljenja, od perkutanih do kirurških, do bolj ali manj invazivnih.  Vključujemo se v mednarodne strokovne tokove, zlasti v Evropski zvezi in Združenih
državah Amerike.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA

Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 30 11

Poliklinika_2018.jpg
Stavba Poliklinike

PREDSTOJNIK
Nikola
dr. Nikola Lakič, dr.med.
T: (01) 522 30 11
Fax: (01) 522 25 83
 
GL. MED. SESTRA
Borislavka
Borislavka Ivanović, viš.med.ses, dipl.org.menedž.
T: (01) 522 49 41
Fax: (01) 522 25 83
 
BV_CerfOznake_EN15224_B