Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za kirurgijo srca in ožilja

 

KO za abdominalno kirurgijo

 

KO za nevrokirurgijo

 

KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

 

KO za travmatologijo

 

KO za torakalno kirurgijo

 

KO za urologijo

 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

 

KO za kirurške okužbe

 

Operacijski kirurški blok

 

Urgentni kirurški blok

 

KO za kirurške okužbe

slika_1_2001.jpg

Operacijska dvorana Kliničnega oddelka za kirurške okužbe v pritličju stare travmatološke klinike (op. 3), Zaloška 2

KO za kirurške okužbe zajema poglobljeno obravnavanje kirurških okužb, tako diagnostike kot medikamentoznega in kirurškega zdravljenja ter pedagoškega in raziskovalnega dela. Na tem področju kirurgije je KO za kirurške okužbe referenčni zavod v državi. Seveda pa je njegov obseg delovanja mnogo širši.

Vključuje tudi malo kirurgijo tumorjev in sprememb površinskih tkiv ter diagnostiko nekaterih urgentnih vaskularnih kirurških bolezni na spodnjih okončinah. Prišteti je potrebno še številne bolnike z boleznimi in stanji, ki jih je težko ali sploh nemogoče usmeriti v posamezne subspecialistične ambulante, ki pa potrebujejo specialistični kirurški pregled, na podlagi katerega so nato ustrezno preusmerjeni za dokončno oskrbo.

Odlični že 45 let

Klinični oddelek za kirurške okužbe obravnava paciente z okužbami kože, podkožja, mehkih tkiv in okužbami skeletno mišičnega aparata. Prav tako se ukvarja s kirurškim in adjuvantnim zdravljenjem kroničnih ran, kirurško obravnavo pacientov s sindromom diabetičnega stopala. Na oddelku se opravljajo tudi velike in majhne amputacije zgornjih in spodnjih okončin, ki so posledica sladkorne bolezni, PAOB. V letu 2020 je bila uvedena sodobna kirurška terapija v rehabilitaciji pacientov z nadkolensko amputacijo s pomočjo osseointegracijske femoralne proteze. Prav tako je velik poudarek na kirurškem zdravljenju pacientov z nestabilno diabetično Charcotovo nevroartropatijo s pomočjo osteosinteze.

Na oddelku se izvajajo številne sodobne adjuvantne terapije v zdravljenju kronične rane in diabetične nevroartropatije, kot so fotobiomodulacija, fotodinamična terapija, transdermalna terapija s CO2, uporaba negativnega tlaka in aplikacija rastnih faktorjev. Primarni cilj vseh dejavnosti Kliničnega oddelka za kirurške okužbe je ohranitvena kirurgija, predvsem s ciljem zmanjšanja trenda amputacij spodnjih okončin. Na oddelku obstaja tudi strokovna ekipa, ki je specializirana za kirurško zdravljenje hidradenitis supurativa in nekrozantnega fasciitisa. Klinični oddelek za kirurške okužbe vsako leto organizira mednarodni simpozij o ranah in okužbah mišično skeletnega sistema. Prav tako oddelek redno izvaja raziskovalno delo in opravi vsako leto več kliničnih študij.

slika_2_2001.jpg

Bolnišnični oddelek Kliničnega oddelka za kirurške okužbe

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA KIRURŠKE OKUŽBE
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

T: (01) 522 23 19

stara_travma.jpg
Stara stavba travmatološke klinike

PREDSTOJNIK
doc.dr. Igor Frangež, dr. med., dr. dent. med.
T: (01) 522 23 19
Fax: (01) 522 23 98
 
GL. MED. SESTRA
Janja Nikolič, viš.med.ses.
T: (01) 522 24 20
Fax:(01) 522 23 98