Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo

• O nas

 

Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo je oddelek s specialistično dejavnostjo, ki se ukvarja z diagnostiko, zdravljenjem in rehabilitacijo patoloških stanj glave, obraza, ustne votline, čeljusti in vratu. Patološke spremembe lahko nastanejo zaradi bolezenskih sprememb, nepravilnega razvoja, tumorjev, poškodb in starostnih pojavov.

MAFA_zdravniki.JPG

Odlični že 45 let

Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo ima zaposlenih 12 zdravnikov specialistov, 24 srednjih medicinskih sester, 18 diplomiranih medicinskih sester, 8 administratorjev, 1 tajnica, 1 bolničarki, skupaj 64 zaposlenih. Pri delu sodelujejo zdravniki specializanti, njihovo število je variabilno.  Letno pregledamo 20.000 bolnikov, naredimo 8000 ambulantnih operacij in 1200 hospitalnih operacij. Operiramo poškodbe obraznega skeleta, tumorje glave in vratu, prirojene obrazne nepravilnosti , razvojne obrazne nepravilnosti, rekonstruiramo obraz, zdravimo benigne tumorje, obnosne votiline, temporomandibularni sklep, odontogeno patologijo, izvajamo predprotetično kirurgijo, zobno implantologijo. Zdravimo paciente, ki so stari od nekaj mesecev do starostnikov. Klinični oddelek za maksilfoacialno in oralno kirurgijo ima več organizacijskih enot: Bolnišnični oddelek za odrasle in otroke, enota intenzivne nega za odrasle in otroke, hospitalna operativna dejavnost, ambulantna operativna dejavnost z dnevnim hospitalom in ambulantna dejavnost.

Klinika za maksilofacialno in oralno kirurgijo je od ustanovitve leta 1954 imela  6 predstojnikov klinike, 6 predstojnikov katedre, na kliniki se je v 66 letni zgodovini zdravilo več kot 600.000 bolnikov od tega hospitalno preko 50.000, med njimi je bilo 15.000 otrok.  Ljubljanska klinika za maksilofacialno in oralno kirurgijo (od leta 1996 Klinični oddelek v sklopu Kirurške klinike UKC Ljubljana), je vedno sodila med prve v Evropi, saj ne smemo pozabiti da je bil prof. Čelešnik ustanovitelj in prvi predsednik Evropskega združenja (1968 – 1972) za kranio -maksilofacialno kirurgijo - EACMFC. Tradicijo odličnosti nadaljujemo še naprej,  zaradi skrbno načrtovanega dela, odličnega in strokovno usposobljenega kadra, optimizacije pri obravnavi bolnikov, uvajanja novosti raziskovanja in kritičnosti do lastnega dela, smo zmanjšali pooperativno obolevnost, minimalizirali zaplete, skrajšali čas hospitalizacije in pooperativne rehabilitacije. Skupaj s Katedro za maksilofacialno in oralno kirurgijo svoje znanje prenašamo na mlajše generacije, izobražujemo specializante maksilofacialne kirurgije, oralne kirurgije, specializante drugih medicinskih strok, študente medicine in študente dentalne medicine.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

 

VIZITKA VIZITKA
KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

T: (01) 522 43 62 (naročanje)
T: (01) 522 42 35 (tajništvo)
E: narocanje.mafa@kclj.si

maksilofacialna.jpg
Maksilofacialna in oralna kirurgija

PREDSTOJNIK (PO POOBLASTILU)
Tadej Peter
asist. dr. Tadej Peter Dovšak, dr. dent. med.
T: (01) 522 46 83
Fax:(01) 522 24 95
 
GL. MED. SESTRA
Marjeta
dr. Marjeta Logar, dipl.m.s., spec. mang.
T: (01) 522 43 61
Fax:(01) 522 24 95