Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za kirurgijo srca in ožilja

 

KO za abdominalno kirurgijo

 

KO za nevrokirurgijo

 

KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

 

KO za travmatologijo

 

KO za torakalno kirurgijo

 

KO za urologijo

 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

 

KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo

 

KO za kirurške okužbe

 

Operacijski kirurški blok

 

Urgentni kirurški blok

 

KO za nevrokirurgijo

Nagel razvoj specialnih instrumentov, dodatne tehnične možnosti operiranja s sodobnimi tehničnimi aparati ter pridobivanje specialnih znanj so omogočili, da se je leta 1951 v okviru takratne Kirurgije osamosvojil Oddelek za nevrokirurgijo.  Velikansko osebno angažiranje takrat delujočih splošnih kirurgov, ki so se dodatno usposabljali za ožje področje nevrokirurgije, je leta 1973 omogočilo nastanek Klinike za nevrokirurgijo.

V naslednjih letih, zlasti od leta 1975 dalje, se je nevrokirurška dejavnost v UKCL izjemno naglo razvijala in na različnih področjih sledila razvoju nevrokirurgije v svetu.

V okviru KO za nevrokirurgijo deluje več timov (vaskularni, nevronavigacijski,  spinalni tim, tim kirurgije lobanjske baze, otroške kirurgije in nevroendoskopski tim).

Na Anatomskem Inštitutu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani imamo že leta funkcionalen in tehnično visoko usposobljen anatomski laboratorij za pridobivanje dodatnih znanj iz področja mikronevro-anatomije.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA NEVROKIRURGIJO
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 32 50
T: (01) 522 38 78 (naročanje)

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
Prof.dr. Roman Bošnjak, dr.med.
T: (01) 522 51 87
Fax:(01) 522 22 18
 
GL. MED. SESTRA
Suzana
Suzana Ferkulj, dipl.m.s.
T: (01) 522 21 68
Fax:(01) 522 22 18
 
BV_CerfOznake_EN15224_B