Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo

• Otroška srčna kirurgija

• O nas

 

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo

KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT) je del Kirurške klinike Kliničnega centra v Ljubljani, v katerem se zdravijo otroci, predvsem kirurški bolniki od novorojenčka do štirinajstega leta starosti iz vse Slovenije. Na oddelku se opravljajo najbolj zahtevni operativni posegi na vseh organih. Letno sprejmemo med 2500 in 2600 otrok. Pomemben del dejavnosti oddelka, ki to omogoča je enota za intenzivno terapijo otrok, v katero sprejemamo kritično bolne in življenjsko ogrožene otroke, in to ne samo kirurške bolnike, ki potrebujejo umetno podporo posameznih organov, ki odpovedujejo. Sem sodi uporaba umetnih pljuč, dolgotrajni zunaj telesni krvni obtok, umetna ledvica in uporaba vseh sodobnih načinov elektronskega nadzora delovanja srca in obtočil.

Za kritično bolne otroke opravljamo tudi prevoze z reševalnim avtomobilom ali helikopterjem iz vseh slovenskih bolnišnic. Letno opravimo približno 200 takšnih prevozov. Oddelek je staršem odprt večino dneva, imajo tudi možnost bivanja z otrokom.

Na oddelku teče tudi šolski pouk in deluje otroški vrtec.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA OTROŠKO KIRURGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO
Bohoričeva 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 48 29

pediatrija.jpg
Stavba Pediatrične klinike

PREDSTOJNIK
Matjaz
izr. prof. dr. Matjaz Veselko, dr. med., svetnik
T: (01) 522 48 29
Fax: (01) 522 22 42
 
GL. MED. SESTRA
Zvezdana Pratneker, dipl. m. s.
T: 01 522 37 42, 01 522 29 84
Fax: 01 522 24 67
 
BV_CerfOznake_EN15224_B