Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

• Izjemni dosežki

• Specializanti

 

Organizacija dela

Podstran je namenjena specializantom in mentorjem za organizacijo dela na KOPREKO

Operacijski_blok_20_Lo_res_041_2.JPG

  • Ambulanta T: (01) 522 49 13
  • Bolniški oddelek (plastika) T: (01) 522 28 75
  • Bolniški oddelek (opekline) T: (01) 522 33 16
  • Samoplačniški program T: (01) 522 48 96

 

 

VIZITKA VIZITKA
KO ZA PLASTIČNO, REKONSTRUKCIJSKO, ESTETSKO KIRURGIJO IN OPEKLINE
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 48 96

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK

po pooblastilu Klemen Rogelj, dr. med.
T: (01) 522 48 96
Fax: (01) 522 22 39
 
GL. MED. SESTRA

Nataša Žakelj, dipl. m. s.
T: (01) 522 32 76
Fax: (01) 522 22 39