Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za kirurgijo srca in ožilja

 

KO za abdominalno kirurgijo

 

KO za nevrokirurgijo

 

KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

 

KO za travmatologijo

 

KO za torakalno kirurgijo

 

KO za urologijo

 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

 

KO za kirurške okužbe

 

Operacijski kirurški blok

 

Urgentni kirurški blok

 

Klinični oddelek za torakalno kirurgijo

KO za torakalno kirurgijo (KOTK) želi postati najboljša torakalna kirurgija, visoko specializirana zdravstvena ustanova za bolezni pljuč in požiralnika v Sloveniji. Želi biti priznana ter primerljiva z najboljšimi in vodilnimi centri za torakalno kirurgijo v Evropi. Strokovni razvoj gradimo na trdnih temeljih naših učiteljev in ga nadgrajujemo z neprestanim izobraževanjem, raziskovanjem ter uvajanjem novih diagnostičnih in terapevtskih metod.

Torakalni kirurgi na KOTK smo svojo dejavnost razdelili po kliničnih, kirurških programih. Na področju prsnega koša prihajamo v »strokovni stik« s travmatologi, kardiovaskularnimi kirurgi in plastično kirurgijo. Na področju vratu prihajamo v strokovni stik z otorinolaringologi in onkološkimi kirurgi, na področju trebuha pa z abdominalnimi kirurgi.

Odlični že 45 let

Klinični oddelek za torakalno kirurgijo UKC Ljubljana je vodilni center za torakalno kirurgijo v jugovzhodnem delu Evrope. Ukvarja se s kirurškim zdravljenjem bolezni v prsnem košu pri otrocih in odraslih.

Vse od ustanovitve naprej ima KO za torakalno kirurgijo UKCL zelo pomembno vlogo pri razvoju torakalne kirurgije v celotni regiji in uvajanju novih kirurških in diagnostičnih metod, npr. interventnih endoskopij, bronhovaskularnih rekonstrukcij pri operacijah pljučnega raka, operacij ob pomoči izventelesne membranske oksigenacije, videotorakoskopskih posege pri pljučnem raku in drugih boleznih, presaditev pljuč ipd.

Zelo uspešen program presaditev pljuč na KO za torakalno kirurgijo UKCL Slovenijo po številu presaditev na milijon prebivalcev in preživetju bolnikov uvršča med najuspešnejše države na svetu.

Na KO za torakalno kirurgijo UKCL se redno izobražujejo kirurgi iz drugih evropski držav, občasno pa tudi iz drugih delov sveta. K ugledu v svetu pa pomembno prispeva tudi znanstveno-raziskovalno delo, ki je doslej dalo 5 doktorjev znanosti ter številne izume in prispevke v uglednih strokovnih revijah

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA TORAKALNO KIRURGIJO
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 39 68 (tajništvo)
T: (01) 522 21 64 (naročanje)

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
Tomaž
doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med.
T: (01) 522 39 68
 
GL. MED. SESTRA
Bojana
Bojana Smrke Kumer, dipl.m.s., univ.dipl.org