Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za kirurgijo srca in ožilja

 

KO za abdominalno kirurgijo

 

KO za nevrokirurgijo

 

KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

 

KO za travmatologijo

 

KO za torakalno kirurgijo

 

KO za urologijo

 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

 

KO za kirurške okužbe

 

Operacijski kirurški blok

 

Urgentni kirurški blok

 

Klinični oddelek za urologijo

Opravljamo transplantacijo ledvic, radikalno odstranitev mehurja pri
raku mehurja in izdelavo novega mehurja iz črevesa, klasično in laparoskopsko radikalno odstranitev ledvic pri raku ledvice, klasično in laparoskopsko radikalno odstranitev prostate pri raku prostate, klasično in laparoskopsko odstranitev nadledvične žleze pri tumorjih nadledvičnih žlez, odstranjevanje ledvičnih in kamnov v sečevodu z minimalno invazivnimi metodami, v redkih primerih klasično – operativno, transuretralno resekcijo mehurja pri raku mehurja, retroperitonealno odstranjevanje maligno spremenjenih bezgavk pri raku mod. Na otroškem oddelku opravljamo odstranjevanje ledvic pri malignih boleznih, odpravljanje prirojenih napak na ledvicah pri otrocih, vse operativne posege pri prirojenih napakah mehurja in zunanjega spolovila pri otrocih in odraslih.

Odlični že 45 let

KO za urologijo je referenčna urološka ustanova za področje celotne Slovenije. Dejavnosti KO za urologijo so: diagnostika in zdravljenje uroloških bolezni na sekundarnem in terciarnem nivoju, raziskovalna dejavnost, pedagoška dejavnost in obravnavanje in uvajanje doktrine na področju urologije.

KO za urologijo je eden izmed dveh terciarnih centrov za področje urologije in hkrati največji urološki oddelek v Sloveniji, kjer poteka obravnava najzahtevnejših bolnikov z malignimi boleznimi sečil in moških spolnih organov, transplantacije ledvic, obravnava sprememb nadledvičnic, kompleksnih benignih sprememb na sečilih, moških spolovilih in v retroperitoneju, diagnostika in zdravljenje kamnov v sečilih in obravnava kompleksnih motenj mikcije ter prirojenih nepravilnosti sečil in moških spolovil.

Izmed operativnih načinov zdravljenja izvajamo vse moderne metode endourologije vključno z fleksibillno lasersko litotripsijo in perkutano litotripsijo, intravezikalnimi aplikacijami botulinum toksina in flurescenčno trasnuretralno resekcijo spremeb v mehurju. V veliki operacijski dvorani izvajamo operativne posege z odprtim pristopom, laparoskopijo in od leta 2018 tudi z robotsko asistiranim pristopom. Zdravljenje kamnov v sečilih opravljamo tudi z zunajtelesnim drobljenjem.

Na pedagoškem področju izobražujemo študente Medicinske fakultete v Ljubljani in Fakultete za zdravstvjo v Ljubljani, dijake Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, študente iz tujine v programu Erasmus, specializante urologije iz vse Slovenije ter specializante drugih specialnosti, ki imajo izobraževanje s področja urologije v svojem programu. V letu 2020 smo pridobili akreditacijo Evropskega združenja urologov za pooblaščenega izvajalca izobraževanja specalizantov urologije v EU.
Raziskovalno delo na KO za urologijo je usmerjeno v področja diagnostike in zdravljenja raka prostate in sečnega mehurja, biomarkerjev, sprememb urotela na celičnem nivoju pri benignih in malignih boleznih sečnega mehurja in prostate ter uporabo avtolognih matičnih celic pri zdravljenju vezikoureteralnega refluksa.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA UROLOGIJO
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 37 82

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
Tomaž
doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.
T: 01 522 37 82
Fax: 01 522 32 33
 
GL. MED. SESTRA
Suzana
Suzana Šega, mag. zdr. nege
T: (01) 522 37 82