Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za kirurgijo srca in ožilja

 

KO za abdominalno kirurgijo

 

KO za nevrokirurgijo

 

KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

 

KO za travmatologijo

 

KO za torakalno kirurgijo

 

KO za urologijo

 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

 

KO za kirurške okužbe

 

Operacijski kirurški blok

 

Urgentni kirurški blok

 

Operacijski kirurški blok

Operacijski_blok_1.JPG

Operacijski kirurški blok (OP) je služba skupnega pomena za Kirurško kliniko UKCL. V enotah Operacijskega bloka se izvajajo invazivno diagnostični in terapevtski postopki – načrtovane ali nujne operacije. V OP bloku smo zaposleni stalno samo izvajalci in sodelavci zdravstvene nege: operacijske medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji in zdravstveni administratorji, ki vzpostavljamo in vzdržujemo maksimalno varno in spodbudno okolje za paciente in sodelavce.

V OP prihajajo zdravniki iz kliničnih oddelkov KO, zato sodelujemo v operacijskih timih z zdravniki specialisti kirurgi različnih strokovnih področij ter anesteziologi in anestezijskimi medicinskimi sestrami.

Odlični že 45 let

Operacijski blok je služba skupnega pomena za Kirurško kliniko Univerzitetnega kliničnega centra  Ljubljana (UKCL).  V Operacijskem bloku smo zaposleni samo izvajalci in sodelavci s področja zdravstvene nege in administrativni delavci. Trenutno nas je 159. Zaposleni v Operacijskem bloku sodelujemo v multidisciplinarnih operacijskih timih z zdravniki specialisti in specializanti kirurgije različnih strokovnih področij, anesteziologi in anestezijskimi medicinskimi sestrami ter številnimi drugimi sodelavci, ki prihajajo v enote Operacijskega bloka glede na potrebe pacientov.

Trenutno delujemo v 28 operacijskih dvoranah od teh so 4 namenjene malim operativnim posegom. V povprečju je letno operiranih več kot 30.000 pacientov, od tega je hospitalnih več kot 19.000. Ostali pacienti so operirani v okviru ambulantne obravnave. Pacienti prihajajo s kliničnih oddelkov Kirurške klinike, prav tako z ostalih klinik in kliničnih oddelkov UKCL, oziroma iz celotne Slovenije, tudi iz tujine. V enotah Operacijskega bloka se izvaja tako manj zahtevne kot tudi najbolj zahtevne invazivne diagnostične in terapevtske postopke – operativne posege za kirurške paciente, ki potrebujejo nujne ali programirane kirurške intervencije zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ali lajšanja bolezni. Vse transplantacije organov in nekaterih tkiv se izvajajo v Operacijskem bloku Kirurške klinike.

Operacijske medicinske sestre (OPMS) smo strokovnjaki v operacijski zdravstveni negi, usposobljeni za delo na enem ali več področjih operativne dejavnosti. Temeljne naloge, ki jih izvajamo so poleg sodelovanja pri operativnih posegih z nalogami »umite« - sterilne in »neumite« - nesterilne OPMS predvsem zagotavljanje varnega operacijskega  okolja z uporabo strategij za zagotavljanje kakovosti in upravljanja s tveganji. S poudarkom na oskrbi pacientov z uporabo celostnega in individualnega pristopa v skladu z ustrezno zakonodajo, pravilniki in strokovnimi smernicami.

Zaposleni v Operacijskem bloku smo motivirani in sposobni vzdrževati učinkovite medosebne odnose, ki temeljijo na razumevanju in medsebojnem spoštovanju. Nepretrgoma se načrtovano in usklajeno strokovno izpopolnjujemo in uvajamo novozaposlene sodelavce. V sodelovanju z Zdravstveno fakulteto v Ljubljani izvajamo klinično usposabljanje.za izbirni predmet Operacijska zdravstvena nega, kar je podlaga za pridobivanje novih sodelavcev.

Operacijski_blok.JPG

 

VIZITKA VIZITKA
OPERACIJSKI BLOK
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 47 49

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

GLAVNA MED. SESTRA:
Katarina
Katarina Pirnat, mag. zdr. nege
T: (01) 522 47 49