Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Kirurška klinika

 

KO za kirurgijo srca in ožilja

 

KO za abdominalno kirurgijo

 

KO za nevrokirurgijo

 

KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

 

KO za travmatologijo

 

KO za torakalno kirurgijo

 

KO za urologijo

 

KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

 

KO za kirurške okužbe

 

Operacijski kirurški blok

 

Urgentni kirurški blok

 

Urgentni kirurški blok

Urgentni kirurški blok je služba skupnega pomena Kirurške klinike, kjer 24 ur na dan oskrbujemo travmatološke bolnike, druge kirurške bolnike pa sprejemamo, ko posamezni KO nadaljujejo delo v obliki dežurstev.

Delo na urgenci je dinamično, zanimivo, a tudi stresno. Vsak dan se srečujemo z nepredvidljivimi dogodki, vendar se zavedamo, da moramo svoje delo opravljati strokovno, učinkovito, humano in varno. K svojemu strokovnemu znanju skušamo dodajati kar največ človeške topline. Zavedamo se, da je središče našega dela urgentni kirurški bolnik s svojimi posebnimi potrebami, ki jih skušamo ugotoviti in zadovoljiti z individualnim, celostnim pristopom.

Odlični že 45 let

UKB_2.jpg

Prvi delovni dan v novi ambulanti  Urgentnega kirurškega bloka za težje kirurške bolnike, oktober 2020

Centralni urgentni blok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je pričel delovati februarja leta  1976.  Že pred  35 leti je bila v urgentnem bloku na enem mestu združena primarna  in sekundarna raven nujne medicinske pomoči.

Urgentni blok UKC v Ljubljani združuje tri samostojne organizacijske enote: Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP), ki je enota Zdravstvenega doma Ljubljana, Urgentni kirurški blok (UKB), samostojna strokovna enota v okviru Kirurške klinike, Internistična prva pomoč (IPP), samostojna strokovna enota Interne klinike UKCL in je pred manj kot 40-mi leti predstavljal zametek današnjih urgentnih centrov. Vse enote skupaj letno oskrbijo približno 135.000 bolnikov.

Urgentni blok je skozi leta doživel kar nekaj organizacijskih in vsebinskih sprememb. Zadnja je bila leta 1999, ko je po obdobjih razdruževanj in združevanj prišlo do ponovne vzpostavitve Urgentnega kirurškega bloka, kjer 24 ur na dan oskrbujemo travmatološke in abdominalne bolnike, ostale kirurške bolnike pa sprejemamo, ko posamezni klinični oddelki nadaljujejo delo v obliki dežurstev. V zadnjih letih v UKB oskrbimo več kot 75.000 bolnikov na leto. Gre za eno največjih kirurških urgenc v Evropi.

Za celostno obravnavo urgentnih kirurških pacientov skrbi multidisciplinarni tim, ki ga sestavljajo strokovnjaki različnih strokovnih področij.  Zdravstveni tim v urgentni kirurški dejavnosti sestavljajo: zdravnik specialist ali zdravnik specializant, diplomirana medicinska sestra, zdravstveni tehnik, zdravstvena administratorka in bolničarka. Redno zaposleni na deloviščih Urgentnega kirurškega bloka so razporejeni v dvanajsturno izmensko delo, zdravniki kliničnih oddelkov pa opravljajo različne oblike dela (dežurstvo, redno delo, delo v izmeni).

Junija 2007 je bil položen temeljni kamen za izgradnjo nove stavbe Urgentnega bloka, ki zajema pet faz. Oktobra 2020 je bila zaključena 3a faza in vključuje prostore za oskrbo težjih kirurških bolnikov, RTG diagnostiko in mavčarno ter prostore za oskrbo lažjih kirurških bolnikov. Vsi, ki delamo na urgenci, nestrpno čakamo, da bo po mnogih letih gradnja končana in bomo delali v boljših pogojih.
Delo na urgenci je dinamično, zanimivo, a tudi stresno. Vsak dan se srečujemo z nepredvidljivimi dogodki, vendar se zavedamo, da moramo svoje delo opravljati strokovno, varno, učinkovito in humano. K svojemu strokovnemu znanju skušamo dodajati kar največ človeške topline. Zavedamo se, da je središče našega dela urgentni kirurški bolnik s svojimi posebnimi potrebami, ki jih skušamo ugotoviti in zadovoljiti z individualnim, celostnim pristopom.

VIZITKA VIZITKA
URGENTNI KIRURŠKI BLOK

Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana


Urgentni kirurški blok
T: 01/522 52 76 (triažna ambulanta)
 

GPS koordinate
46°03’18.6″N, 14°31’12.3″E

DSC_0188.jpg
Urgenca na Zaloški 7

VODJA
Uroš Tominc, dr. med.
 
VODJA ZDRAVSTVENE NEGE
Simon Arbajter, mag. zdr. nege
T: 01/522 82 48
 
TAJNIŠTVO
Maja Rode, univ. dipl. upr. org.
T: 01/522 45 74
F: 01/522 13 90