Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Interna klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Oskrbovalne službe

 

Kirurška klinika

 

Nevrološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Pediatrična klinika

 

Stomatološka klinika

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Dermatovenerološka klinika

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve

 

Zdravstvena in babiška nega

 

Klinični inštitut za genomsko medicino

 

Center za transplantacijsko dejavnost

 

Klinični inštitut za genomsko medicino

Osnovno poslanstvo Inštituta za genomsko medicino je, da zagotavlja možnosti diagnostike in genetskega svetovanja bolnikom z genetsko pogojenimi boleznimi v Sloveniji. V začetku novega tisočletja smo z uvedbo predimplantacijske genetske diagnostike (PGD) ponudili novo možnost odkrivanja in preprečevanja rojstva otrok s kromosomskimi nepravilnostmi ali dedno prenosljivimi boleznimi. Poleg usmerjenosti k bolnikom in družinam sodelujemo pri organizaciji fakultetnega in podiplomskega študija na področju medicinske genetike. Prenos najsodobnejših genetskih spoznanj v vsakodnevno obravnavo genetsko pogojenih bolezni zagotavljamo z intenzivnim raziskovalnim delom, posebej na področju genetske epidemiologije bolezni, ki so pomembne za javno zdravstvo, moško in žensko neplodnost ter nevrogenetiko.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA GENOMSKO MEDICINO
Šlajmerjeva 4
1000 Ljubljana
nova_porodnisnica.jpg
Nova stavba Porodnišnice
1407
PREDSTOJNIK
Borut
prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., svetnik
T: (01) 522 61 03
Fax: 01/540 11 37
 
POSLOVNI DIREKTOR
mag. Peter Požun, dipl.ekon. (UN)
T: 01 522 60 07
 
GL. MED. SESTRA
Bernarda Prosenc, mag.zdrav.-soc.manag
T: (01) 522 60 12
 
OBVESTILA OBVESTILA
BV_CerfOznake_EN15224_B