Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinični inštitut za genomsko medicino

 

Evropske referenčne mreže

 

Slovenski genomski projekt

 

Klinični inštitut za genomsko medicino

Osnovno poslanstvo Inštituta za genomsko medicino je, da zagotavlja možnosti diagnostike in genetskega svetovanja bolnikom z genetsko pogojenimi boleznimi v Sloveniji. V začetku novega tisočletja smo z uvedbo predimplantacijske genetske diagnostike (PGD) ponudili novo možnost odkrivanja in preprečevanja rojstva otrok s kromosomskimi nepravilnostmi ali dedno prenosljivimi boleznimi. Poleg usmerjenosti k bolnikom in družinam sodelujemo pri organizaciji fakultetnega in podiplomskega študija na področju medicinske genetike. Prenos najsodobnejših genetskih spoznanj v vsakodnevno obravnavo genetsko pogojenih bolezni zagotavljamo z intenzivnim raziskovalnim delom, posebej na področju genetske epidemiologije bolezni, ki so pomembne za javno zdravstvo, moško in žensko neplodnost ter nevrogenetiko.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA GENOMSKO MEDICINO
Šlajmerjeva 4
1000 Ljubljana
nova_porodnisnica.jpg
Nova stavba Porodnišnice

PREDSTOJNIK
Borut
prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., svetnik
T: (01) 522 61 03
Fax: 01/540 11 37
 
POSLOVNI DIREKTOR
mag. Peter Požun, dipl.ekon. (UN)
T: 01 522 60 07
 
GL. MED. SESTRA
Bernarda Prosenc, mag.zdrav.-soc.manag
T: (01) 522 60 12