Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Specialistični laboratoriji

 

Drugi oddelki

 

SNEQAS

 

Obvestila in dogodki

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo (KIKKB ) opravlja laboratorijsko diagnostično zdravstveno dejavnost in je nacionalna strokovna referenčna ustanova. Izvaja osnovne in specialne hematološke, biokemijske in imunološke laboratorijske preiskave za potrebe temeljne, sekundarne in terciarne zdravstvene dejavnosti UKCL ter drugih uporabnikov. Z analizo bioloških vzorcev pridobiva diagnostične in prognostične informacije ter spremlja učinke terapije. KIKKB izvaja tudi specialne laboratorijske preiskave za slovenske športnike po programih njihove priprave. KIKKB je organizator in izvajalec Republiške kontrole kakovosti dela v biomedicinskih laboratorijih (SNEQAS).

Oddelki KIKKB se nahajajo na štirih lokacijah: v centralni zgradbi UKCL na Zaloški 7, na Polikliniki na Njegoševi 4, na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja na Japljevi 2 in v Bolnišnici dr. Petra Držaja na Vodnikovi 62. Vizija inštituta je postati akreditiran medicinski laboratorij, pomemben člen v zdravstveni oskrbi bolnikov ter priznan partner v znanstvenem, razvojnem, raziskovalnem in pedagoškem delu na področju klinične kemije.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

Naročanje odvzema vzorcev

Za odvzem vzorcev vas prosimo, da izpolnete spodnjo naročilnico in jo priložite k pacientovi dokumentaciji. Pri tem vas prosimo, da upoštevate kriterije za sprejem in zavrnitev vzorcev, ki so predstavljeni v dokumentu spodaj.

Laboratorijski vodnik

Več informacij o preiskavah, ki potekajo na našem kliničnem inštitutu, lahko preberete v Laboratorijskem vodniku UKC Ljubljana.

Posodobljeno: 05.09.2023
VIZITKA VIZITKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO

Njegoševa 4
1000 Ljubljana

T: (01) 522 24 37
T: (01) 522 24 45 (naročanje dihalnih testov)
T: (01) 522 13 77 (administracija)

poliklinika.JPG
Stavba Poliklinike

PREDSTOJNIK
prof.dr. Darko Černe, mag. farm., spec. med. biokem.
T: (01) 522 24 37
 
POSLOVNA DIREKTORICA KIR, KNM, KIKKB
Simona
mag. Simona Potočnik, univ.dipl.ekon.
T: 01 522 21 48