Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Specialistični laboratoriji

 

Drugi oddelki

 

SNEQAS

 

Obvestila in dogodki

 

KI za klinično kemijo in biokemijo

Drugi oddelki

V okviru drugih oddelkov na našem kliničnem inštitutu delujejo:

Enota za skupne storitve 

Na KIKKB pri delu v laboratoriju uporabljamo Laboratorijski informacijski sistem - LIS. Podpira celoten proces obdelave vzorca od sprejema do izdaje izvida.

LIS je nameščen na večini delovnih postaj KIKKB. Evidenco o tem vodi Oddelek za LIS. Vsi laboratoriji KIKKB so prek omrežja UKCL povezani na centralni podatkovni strežnik, kar omogoča vpogled v celotno naročilo ter zgodovino vseh naročil.

Program LIS omogoča elektronsko komunikacijo z Informacijskimi sistemi v UKC (Hipokrat, BIRPIS, ISPEK) na segmentu sprejemanja naročil in pošiljanja odobrenih rezultatov. Prav tako omogoča avtomatski prenos obračunskih podatkov v BIS.

Asministracija in LIS

Vodja: Ljiljana Zorčec, viš.upr.del.
Telefon: 01 522 13 77
E-naslov: ljiljana.zorcec@kclj.si

Mitja Derenda, administrator LIS
Telefon: 01 522 88 37
E-naslov: mitja.derenda@kclj.si

Tajništvo

Snežana Dragaš, strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve
Telefon: 01 522 24 37
E-mail: tajnistvo.kikkb@kclj.si

Nazaj na vrh

Enota za zagotavljanje kakovosti

Enota za zagotavljanje kakovosti obvladuje in sistematično nadzoruje vse procese od odvzema vzorca do laboratorijskega izvida s popolno sledljivostjo vseh postopkov. S strokovnimi internimi nadzori in pregledi ocenjuje kakovost dela v posameznih laboratorijskih oddelkih skladno s standardom ISO 15189,  Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav  na področju laboratorijske medicine Ur.l. RS, št. 64/2004 in priporočili  mednarodnih združenj za klinično kemijo - IFCC. Svetuje optimizacijo procesov ter  preverja učinkovitost uvedenih izboljšav. Enota za zagotavljanje kakovosti si  prizadeva za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti tudi na področju POCT preiskav v UKCL.

Vodja: mag. Saša Bratož, spec. med. biokem.
Telefon: 01 522 47 37
E-naslov: sasa.bratoz@kclj.si

Analitik specializant:
Marjana Prah Krumpak, mag. lab. biomed.
Telefon: 522 47 64
E-mail: marjana.prah@kclj.si

Nazaj na vrh

Razvojno raziskovalni oddelek 

Razvojno raziskovalni oddelek koordinira izvajanje številnih študij in projektov, katerih nosilec je oziroma sodeluje naš inštitut. V zadnjem obdobju so aktivnosti namenjene predvsem dvema projektoma: EU projekt PHIME in projekt Vlade R Slovenije Biomonitoring kemikalij v organizmu.

V okviru Programa ARRS izvajamo projekt z naslovom »Oksidativni stres med nosečnostjo kot možen vzrok motenj v razvoju otrok«, ARRS pa financira tudi projekt Biokemični dejavniki pri nastanku avtizma.

S sodelavci klinik UKC izvajamo skupne projekte z naslova raziskovalnih nalog, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost R Slovenije, različna ministrstva in UKC kot terciar.

Pri raziskovalnih projektih sodelujejo tudi naslednje inštitucije: Fakulteta za farmacijo, Medicinska fakulteta, Fakulteta za šport, Biotehnična fakulteta ter Inštitut Jožef Štefan in Boris Kidrič.

Razvojno raziskovalni oddelek omogoča in koordinira izvajanje razvojne dejavnosti inštituta. S Fakulteto za farmacijo sodelujemo na področju farmakogenetike, povezujemo se tudi s proizvajalci IVD reagentov in laboratorijske opreme (predklinične študije).

Svetovalec:
prof. dr. Joško Osredkar, spec. med. biokem., višji svetnik
Telefon: 01 522 23 34
E-naslov: josko.osredkar@kclj.si

Specialist: mag. Alenka-France-Štiglic, spec. med. biokem.
Telefon: 01 522 27 42
E-naslov: alenka.stiglic@kclj.si

Nazaj na vrh

VIZITKA VIZITKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO

Njegoševa 4
1000 Ljubljana

T: (01) 522 24 37
F: (01) 432 51 31
T: (01) 522 24 45 (naročanje dihalnih testov)
T: (01) 522 13 77 (administracija)

poliklinika.JPG
Stavba Poliklinike

PREDSTOJNIK
prof.dr. Darko Černe, mag. farm., spec. med. biokem.
T: (01) 522 24 37
 
POSLOVNA DIREKTORICA KIR, KNM, KIKKB
Simona
mag. Simona Potočnik, univ.dipl.ekon.
T: 01 522 21 48
 
BV_CerfOznake_EN15224_B