Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Specialistični laboratoriji

 

Drugi oddelki

 

SNEQAS

 

Obvestila in dogodki

 

KI za klinično kemijo in biokemijo

Drugi oddelki

V okviru drugih oddelkov na našem kliničnem inštitutu delujejo:

Enota za skupne storitve 

Na KIKKB pri delu v laboratoriju uporabljamo Laboratorijski informacijski sistem - LIS. Podpira celoten proces obdelave vzorca od sprejema do izdaje izvida.

LIS je nameščen na večini delovnih postaj KIKKB. Evidenco o tem vodi Oddelek za LIS. Vsi laboratoriji KIKKB so prek omrežja UKCL povezani na centralni podatkovni strežnik, kar omogoča vpogled v celotno naročilo ter zgodovino vseh naročil.

Program LIS omogoča elektronsko komunikacijo z Informacijskimi sistemi v UKC (Hipokrat, BIRPIS, ISPEK) na segmentu sprejemanja naročil in pošiljanja odobrenih rezultatov. Prav tako omogoča avtomatski prenos obračunskih podatkov v BIS.

Asministracija in LIS

Vodja: Ljiljana Zorčec, viš.upr.del.
Telefon: 01 522 13 77
E-naslov: ljiljana.zorcec@kclj.si

Mitja Derenda, administrator LIS
Telefon: 01 522 88 37
E-naslov: mitja.derenda@kclj.si

Tajništvo

Snežana Dragaš, strokovna sodelavka
Telefon: 01 522 24 37
E-mail: tajnistvo.kikkb@kclj.si

Nazaj na vrh

Enota za zagotavljanje kakovosti

Enota za zagotavljanje kakovosti obvladuje in sistematično nadzoruje vse procese od odvzema vzorca do laboratorijskega izvida s popolno sledljivostjo vseh postopkov. S strokovnimi internimi nadzori in pregledi ocenjuje kakovost dela v posameznih laboratorijskih oddelkih skladno s standardom ISO 15189,  Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav  na področju laboratorijske medicine Ur.l. RS, št. 64/2004 in priporočili  mednarodnih združenj za klinično kemijo - IFCC. Svetuje optimizacijo procesov ter  preverja učinkovitost uvedenih izboljšav. Enota za zagotavljanje kakovosti si  prizadeva za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti tudi na področju POCT preiskav v UKCL.

Vodja: mag. Saša Bratož, spec. med. biokem.
Telefon: 01 522 47 37
E-naslov: sasa.bratoz@kclj.si

Specialist:
Marjana Prah Krumpak, spec. med. biokem.
Telefon: 522 47 64
E-mail: marjana.prah@kclj.si

Nazaj na vrh

Razvojno raziskovalni oddelek 

Razvojno raziskovalni oddelek koordinira izvajanje številnih študij in projektov, katerih nosilec je oziroma sodeluje naš inštitut. V zadnjem obdobju so aktivnosti namenjene predvsem dvema projektoma: EU projekt PHIME in projekt Vlade R Slovenije Biomonitoring kemikalij v organizmu.

V okviru Programa ARRS izvajamo projekt z naslovom »Oksidativni stres med nosečnostjo kot možen vzrok motenj v razvoju otrok«, ARRS pa financira tudi projekt Biokemični dejavniki pri nastanku avtizma.

S sodelavci klinik UKC izvajamo skupne projekte z naslova raziskovalnih nalog, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost R Slovenije, različna ministrstva in UKC kot terciar.

Pri raziskovalnih projektih sodelujejo tudi naslednje inštitucije: Fakulteta za farmacijo, Medicinska fakulteta, Fakulteta za šport, Biotehnična fakulteta ter Inštitut Jožef Štefan in Boris Kidrič.

Razvojno raziskovalni oddelek omogoča in koordinira izvajanje razvojne dejavnosti inštituta. S Fakulteto za farmacijo sodelujemo na področju farmakogenetike, povezujemo se tudi s proizvajalci IVD reagentov in laboratorijske opreme (predklinične študije).

Svetovalec:
prof. dr. Joško Osredkar, spec. med. biokem., višji svetnik
Telefon: 01 522 23 34
E-naslov: josko.osredkar@kclj.si

Specialist: mag. Alenka-France-Štiglic, spec. med. biokem.
Telefon: 01 522 27 42
E-naslov: alenka.stiglic@kclj.si

Nazaj na vrh

VIZITKA VIZITKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO

Njegoševa 4
1000 Ljubljana

T: (01) 522 24 37
F: (01) 432 51 31
T: (01) 522 24 45 (naročanje dihalnih testov)
T: (01) 522 13 77 (administracija)

poliklinika.JPG
Stavba Poliklinike

PREDSTOJNIK
prof.dr. Darko Černe, mag. farm., spec. med. biokem.
T: (01) 522 24 37
 
POSLOVNA DIREKTORICA KIR, KNM, KIKKB
Simona
mag. Simona Potočnik, univ.dipl.ekon.
T: 01 522 21 48