Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Specialistični laboratoriji

 

Drugi oddelki

 

SNEQAS

 

Obvestila in dogodki

 

KI za klinično kemijo in biokemijo

SNEQAS

Programi SNEQAS so zasnovani tako, da v največji možni meri sledijo potrebam uporabnikov. Pri shemah, ki jih SNEQAS trenutno izvaja, gre v prvi vrsti za oceno analitične kakovosti, posredno pa so vključeni tudi posamezni vidiki pred in poanalitične ocene kakovosti (rokovanje z vzorci, izbor metode, podajanje rezultatov...). Na ta način lahko udeleženi laboratoriji zaznajo morebitne težave, slabosti in možnosti izboljšav.

Program SNEQAS je del Oddelka za zagotavljanje kakovosti KIKKB.

 

 

 

VIZITKA VIZITKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO

Njegoševa 4
1000 Ljubljana

T: (01) 522 24 37
F: (01) 432 51 31
T: (01) 522 24 45 (naročanje dihalnih testov)
T: (01) 522 13 77 (administracija)

poliklinika.JPG
Stavba Poliklinike

PREDSTOJNIK
prof.dr. Darko Černe, mag. farm., spec. med. biokem.
T: (01) 522 24 37
 
POSLOVNA DIREKTORICA KIR, KNM, KIKKB
Simona
mag. Simona Potočnik, univ.dipl.ekon.
T: 01 522 21 48