Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Specialistični laboratoriji

 

Drugi oddelki

 

SNEQAS

 

Obvestila in dogodki

 

KI za klinično kemijo in biokemijo

Specialistični laboratoriji

V okviru specialističnih laboratorijev delujejo:

24 urni laboratorij

24-urni laboratorij je za uporabnike najpomembnejša in največja enota Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo (KIKKB). Laboratorij obratuje 24 ur vse dni v letu. S konsolidacijo laboratorijev KIKKB smo v tem laboratoriju združili urgentni laboratorij, laboratorij za biokemijo koagulacije, hematološki in biokemični laboratorij. V okviru laboratorija je organiziran tudi sprejem biološkega materiala, kjer dnevno sprejmejo in obdelajo okoli 3500 vzorcev.

Specialist: mag. Petra Finderle, spec .med. biokem.
Telefon: 01 522 31 17
E-naslov: petra.finderle@kclj.si

Nazaj na vrh

Laboratorij za analitiko encimov in elementov v sledovih

Laboratorij izvaja preiskave za določanje elementov v sledovih v različnih bioloških vzorcih ter določanje izoencimov in specialnih encimov. Za analizo biološkega materiala uporabljamo sodobne laboratorijske postopke, masno spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) za analizo elementov v sledovih, masno spektrometrijo za analizo izdihanega zraka v diagnostiki okužbe z bakterijo Helicobacter pylori, elektroforezo, spektrometrijo in imunokemijo za analizo izoencimov in posameznih encimov. Vzdržujemo strokovne in raziskovalne povezave z drugimi inštitucijami in sodelujemo v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih predvsem na področju obremenjenosti organizma s težkimi kovinami.

Vodja: mag. Alenka France Štiglic, spec. med. biokem.
Telefon: 01 522 27 42
E-naslov: alenka.stiglic@kclj.si

Nazaj na vrh

Proteinsko - lipidni laboratorij

Proteinsko - lipidni laboratorij izvaja analize proteinov in apo-lipoproteinov v vseh telesnih tekočinah. Pri nekaterih določamo genetične variante in izoformne oblike. V ta namen uporabljamo različne tehnike elektroforeze (kapilarno, PAGE, agarozo, izoelektrično fokusiranje), kromatografije in imunokemične metode identifikacije posameznih beljakovin. Za interpretacijo izvidov sočasne analize večjega števila različnih beljakovin uporabljamo posebne algoritme in ekspertne sisteme, ki so značilni za sodobno informatiko in proteomiko v klinični kemiji.

Vodja: : dr. Urška Čegovnik Primožič, univ. dipl. kem., spec. med. biokem.
Telefon: 01 433 8285
E-naslov: urska.cegovnik@kclj.si

Nazaj na vrh

Laboratorij za analitiko hormonov in tumorskih označevalcev 

Laboratorij analizira hormone in druge endogene signalne molekule, ki so pomembne v laboratorijski diagnostiki in pri spremljanju stanja bolnikov. Določamo tudi tumorske označevalce in biokemične označevalce vnetja. Pomemben del naše dejavnosti predstavlja izvajanje terciarnih projektov UKCL ter drugih raziskovalnih in razvojnih projektov s katerimi uvajamo novosti v laboratorijsko diagnostiko na terciarni ravni.

Vodja: doc. dr. Aleš Jerin, spec. med. biokem.
Telefon: 01 522 36 50
E-naslov: ales.jerin@kclj.si

Nazaj na vrh

Laboratorij za analitiko telesnih tekočin

Laboratorij za analitiko telesnih tekočin izvaja osnovne analize
likvorja, punktatov, sputuma, brisov za odkrivanje SPB (s poudarkom na presejalnih citoloških in bakterioloških preiskavah), pregled blata na prisotnost skrite krvi, prebavljenost hrane ter prisotnost jajčec ali cist parazitov, osnovne hematološke in urinske analize za potrebe infekcijske klinike, identifikacijo malarijskih in drugih krvnih parazitov, številne presejalne teste za pomoč diagnostiki infekcijskih bolezni ter osnovne laboratorijske diagnostične teste za morebitno okužbo z virusi hepatitisa A, B in C.

Vodja: mag. Elizabeta Božnar Alič, spec. med. biokem.
Telefon: 01 522 41 36
E-naslov: elizabeta.boznar@kclj.si

Nazaj na vrh

Laboratorij za analitiko urina in spremljanje koncentracij zdravil

Laboratorij izvaja v največjem obsegu osnovne urinske preiskave, preiskave za oceno glomerulne filtracije in kvantitativno določanje koncentracij nekaterih analitov v urinu. Uporablja tudi specifične metode določanja kateholaminov in metabolitov v urinu s HPLC sistemi. Pomembna dejavnost laboratorija je tudi spremljanje koncentracij zdravil, ki zagotavlja učinkovito nadzorovanje terapije.

Vodja: Matej Somrak, spec. med. biokem.
Telefon: 01 522 49 94
E-naslov: matej.somrak@kclj.si

Nazaj na vrh

Biokemični in hematološki laboratorij v Bolnici Petra Držaja

Laboratorij v BPD deluje v največji meri za potrebe bolnišnice, sprejemamo pa tudi zunanje paciente z napotnicami in samoplačnike. V laboratoriju izvajamo odvzem venske krvi, osnovne hematološke in biokemične preiskave ter osnovne preiskave urina, blata in punktatov telesnih votlin, odvzet biološki material za specialne preiskave pa s pomočjo kurirske službe dostavljamo tudi v zunanje laboratorije.

Vodja: izr. prof. dr. Milan Skitek, spec. med. biokem., svetnik
Telefon: 01 522 2 39 93
E-naslov: milan.skitek@kclj.si

Nazaj na vrh

VIZITKA VIZITKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO

Njegoševa 4
1000 Ljubljana

T: (01) 522 24 37
T: (01) 522 24 45 (naročanje dihalnih testov)
T: (01) 522 13 77 (administracija)

poliklinika.JPG
Stavba Poliklinike

PREDSTOJNIK

prof.dr. Darko Černe, mag. farm., spec. med. biokem.
T: (01) 522 24 37
 
POSLOVNA DIREKTORICA KIR, KNM, KIKKB
Simona
mag. Simona Potočnik, univ.dipl.ekon.
T: 01 522 21 48