Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Odlični že 45 let

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) je bil ustanovljen leta 1971 in deluje kot samostojna enota znotraj UKCL. Poslanstvo 27-članskega kolektiva je vplivati na izboljševanje zdravja aktivne populacije. Ukvarja se s specialistično zdravstveno stroko in znanstveno disciplino, ki obsega predvsem preventivno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni na področju zdravja delavcev in prebivalcev v tistem življenjskem okolju, kjer je prisoten sovpliv delovnega okolja.

Zadnja leta je inštitut v svoje delo vnašal nove vsebine, značilne za podobne ustanove v Evropi in svetu. Glavna področja dela inštituta predstavljajo poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela, varnost in zdravje v prometu, industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja v delovnem okolju ter medicina športa.

V okviru KIMDPŠ deluje več različnih centrov (Center za psihologijo dela, prometa in športa; Center za medicino športa; Center za promocijo zdravja pri delu; Center za poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, Center za varstvo v prometu, Center za ergonomijo in fiziologijo dela ter Dispanzer medicine dela UKCL).

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.