Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Zdravstvena obravnava infekcijskih bolezni pri razseljenih osebah iz Ukrajine-strokovna javnost

 

Izobraževanje COVID 19

 

Oddelek intenzivne terapije

 

Odlični že 45 let

 

Odlični že 45 let

Osnovna naloga Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja (v nadaljevanju KIBVS) je kakovostna obravnava bolnikov z najtežjimi okužbami, zlasti prepoznavanje, spremljanje in preprečevanje teh okužb. Poleg tega mora klinika ves čas spremljati epidemiološko situacijo, ne samo v državi, ampak tudi po svetu, prepoznavati nove bolezni in jih tudi ustrezno obravnavati ter uvajati nove načine zdravljenja in diagnostike nalezljivih boleznih. Težišče dela na kliniki se dinamično spreminja, saj se tako spreminja tudi epidemiologija nalezljivih bolezni. Klasične otroške bolezni so zaradi cepljenja sicer skorajda izginile, se pa ponovno pojavljajo, ker je precepljenost v državi slaba in lahko povzročijo hujše izbruhe (npr. ošpice). Namesto klasične infektologije se sedaj srečujemo z novimi nalezljivimi boleznimi, ki so lahko avtohtone (lymska borelioza, hantaan virusne okužbe, babezioza,…) ali pa importirane (denga, zika, čikungunja, virus zahodnega Nila,…). Epidemiološke razmere po svetu so zelo dinamične in lahko nenadoma pride do pojava hujše zelo kužne nalezljive bolezni, kar smo doživeli v letošnjem letu, ko je svet prizadela pandemija covid-19.

Razvoj medicine, zlasti antibiotičnega zdravljenja, omogoča vse bolj invazivne posege in uporabo agresivnih zdravil, ki uničujejo imunski sistem, zato narašča število oportunističnih okužb, ki zahtevajo posebno diagnostiko in obravnavo. V svetu in tudi pri nas narašča problem protimikrobne odpornosti Večkratno odporni mikroorganizmi   povzročajo okužbe ravno pri najbolj ranljivih populacijah (imunosuprimirani, bolniki z vsadki, bolniki po težjih operativnih posegih). Znanje infektologov lahko pripomore k dobremu izhodu bolezni in pomembno vpliva na zmanjšanje protimikrobne odpornosti. Model konziliarne službe, zlasti pa model antibiotičnih vizit predstavlja novost, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše in o njem sodelavci klinike poučujejo na številnih srečanjih v tujini in doma. Klinika letno hospitalizira med 9 000 in 10 000 bolnikov. Veliko bolnikov obravnavamo v enodnevni bolnišnici. Ambulantno je pregledanih v urgentni ambulanti okrog 18 000 bolnikov in še enkrat toliko v specialističnih ambulantah in na kontrolnih pregledih. Opravimo preko 1 500  konziliarnih pregledov v UKC Ljubljana, preko 3 500 telefonskih konzultacij v UKCL in večje število konzultacij z zunanjimi zdravstvenimi zavodi, poleg tega pa redno izvajamo antibiotične vizite na UKCL. Območje, ki ga klinika pokriva je poleg osrednje slovenske regije tudi zahodni del države, kjer niti ena od bolnišnic nima infekcijskega oddelka. 

Infektologi sestavljajo tim za obvladovanje bolnišničnih okužb, kjer nudijo strokovne nasvete glede preprečevanja in obvladovanja okužb zaposlenih in pacientov. Dejavnost SPOBO sicer ni podrejena kliniki, vendar je z njo tesno povezana. Zdravniki klinike sodelujejo v Komisijah za obvladovanje okužb v več  slovenskih zdravstvenih ustanovah, poleg tega pa še v številnih komisijah in delovnih telesih na Ministrstvu za zdravje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Komisija za cepljenje pri NIJZ, Nacionalna komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb pri MZ, Komisija za zoonoze pri NIJZ, Delovna skupina za prionske bolezni pri NIJZ,  Komisija za smotrno rabo antibiotikov pri NIJZ,…).Smo učna baza za Medicinsko fakulteto, Zdravstveno fakulteto v Ljubljani in na Jesenicah, Srednjo zdravstveno šolo in podiplomsko izobraževanje s področja predpisovanja protimikrobnih zdravil, bolnišničnih okužb in infekcijskih bolezni.

Raziskovalna dejavnost klinike je obsežna. Imamo več ARRS projektov, en ARRS program, sodelujemo v mednarodnih projektih in v mrežah ECDC in WHO.


Izpostavljamo dosežke klinike

  • Odkrivanje in zdravljenje  bolnikov s  HIV/aids-em in izvajanje epidemioloških in terapevtskih raziskav na tem področju. Odkrivanje, zdravljenje in mikroeliminacija hepatitisa C ter epidemiološke ter terapevtske raziskave na tem področju. Smo med prvimi v svetu, ki smo dosegli mikroeliminacijo hepatitisa C pri hemofilikih, v procesu mikroeliminacije so še druge skupine z velikimi tveganji, izredno uspešno je tudi zdravljenje hepatitisa C, saj pričakujemo ozdravitev pri več kot 95% bolnikov.
  • Vodenje bolnikov z motnjami v imunskem sistemu (aktivno sodelovanje s transplantacijskimi timi, s posebnim poudarkom na smernicah pred preprečevanja in zdravljenja okužb, povezanih  z imunosupresijo.
  • Uvedba kemoprofilakse pri bolnikih s kroničnim hepatitisom B, ki so predvideni za imunosupresivno terapijo.
  • Vodenje odraslih bolnikov s prirojeno motnjo imunosti – kronična granulomatozna bolezen in CVID.
  • Diagnostika in zdravljenje bolezni pri popotnikih in v zvezi s tem tudi odličen izbirni predmet Tropska medicina, ki omogoča številnim študentom izvedbo odprave v tropske kraje, kjer pridobijo dodatno znanje in življenjske izkušnje.
  • Močan raziskovalni program na področju okužb, ki jih prenašajo členonožci (klopni meningoencefalitis, anaplazmoza in borelioza). Na teh področjih smo tudi kar se tiče raziskovalnega dela med vodilnimi v svetu.
  • Intenzivne aktivnosti na področju okužb, povezanih z zdravstvom, kjer aktivno sodelujemo z mednarodnimi združenji in pri raziskovalnih projektih (presečne raziskave, izobraževalni programi).
  • Obvladovanje protimikrobne odpornosti z uvedbo programov smotrne rabe antibiotikov, ne samo v UKC Ljubljana ampak tudi v ostale slovenske zdravstvene ustanove. Sodelovanje in vodilna vloga v mednarodnih delovnih skupinah in združenjih.
  • Posebej poudarek na pediatrični infektologiji, saj smo trenutno edini infekcijski oddelek v Sloveniji, ki ima pediatrični hospitalni del, zato smo posebej aktivni pri izobraževanju na področju cepljenja, diagnostike in smotrne rabe antibiotikov pri otrocih.
  • Aktivna vloga na državnem nivoju in v UKC pri obvladovanju epidemij.