Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Zdravstvena obravnava infekcijskih bolezni pri razseljenih osebah iz Ukrajine-strokovna javnost

 

Izobraževanje COVID 19

 

Oddelek intenzivne terapije

 

Odlični že 45 let

 

Obravnavo okužb z virusoma hepatitisa B in C ter HIV pri razseljenih osebah iz Ukrajine

ODKRIVANJE OKUŽBE S HIV, VIRUSOM HEPATITISA B, VIRUSOM HEPATITISA C

Spoštovane zdravnice in zdravniki,

Okužbe z virusom HIV ter virusom hepatitisa B (HBV) in virusom hepatitisa C (HCV) v Ukrajini predstavljajo pomemben javnozdravstveni problem. Ocenjujejo, da je prevalenca okužbe s HIV 1%, s HBV 1%% in s HCV kar 3.2%. S HIV je okuženih skoraj enak delež moških, kot žensk; med okuženimi s HBV in HCV je več moških, tudi starejših od 50 let, največ okužb z vsemi tremi virusi pa je v skupinah z velikim tveganjem za okužbo.

Osebe z že potrjeno diagnozo okužbe s HIV ali/in hepatitisa B ali/in hepatitisa C, ki so že v Ukrajini prejemale ustrezno zdravljenje, morajo le-tega nadaljevati glede na priporočene smernice. Ker pa vse tri okužbe lahko potekajo vrsto let brezsimptomno oziroma z neznačilnimi simptomi in znaki, jih je potrebno aktivno iskati s presejalnim testiranjem in v primeru potrjene okužbe ustrezno ukrepati.

V ta namen smo pripravili uporabniku prijazen »Presejalni vprašalnik za odkrivanje okužbe s HIV, HBV, HCV« (SLO/ANGL/UKR), namenjen razseljenim osebam iz Ukrajine, ki so pribežale v Slovenijo, in iščejo kakršnokoli zdravniško pomoč v UKC Ljubljana.

Vprašalnik uporabite pri prvem stiku z razseljenimi osebami iz Ukrajine v Vaši ambulanti, še posebej če obstaja možnost za okužbo s temi virusi. Glede na odgovore prosimo sledite navodilom za nadaljnjo medicinsko obravnavo.

Zahvaljujemo se Vam za Vaše sodelovanje.

Lep pozdrav,
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana
Nacionalna ekspertna skupina za virusne hepatitise

Vprašalnik SLO (PDF)

Vprašalnik ANGL (PDF)

Vprašalnik UKR (PDF)

 

NAVODILA ZDRAVNIKU ZA NADALJNJO OBRAVNAVO glede na odgovore na VPRAŠALNIK

Če ima oseba že znano okužbo s HIV ali/in hepatitis B ali/in hepatitis C, jo napotite na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani, Japljeva 2. Če prihaja iz drugih regij po Sloveniji, jo za obravnavo okužbe s HBV ali/in HCV lahko napotite k infektologu v enega od ostalih centrov za obravnavo virusnih hepatitisov:

Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2
Tel: 01 522 44 54
Email: narocanje.kibvs@kclj.si

Maribor: Univerzitetni klinični center Maribor
Tel: 02 321 27 40
Email: infekcijska.ambulanta@ukc-mb.si

Celje: Splošna bolnica Celje
Tel: 03 423 30 08
Email: enarocanje@sb-celje.si

Murska Sobota:Splošna bolnica Murska Sobota
Tel: 02 512 34 55
Email: info@sb-ms.si

Novo mesto: Splošna bolnica Novo mesto
Tel: 07 391 65 82
Email: adm.infekcijski@sb-nm.si

Če ima oseba dejavnik tveganja za okužbo s HIV, HBV ali HCV (na katerokoli vprašanje je odgovor »DA« ali »Ne vem«), ji ustrezno svetujte in ob privolitvi opravite testiranje na vse tri okužbe: anti-HIV, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV; v primeru pozitivnega anti-HCV opraviti še potrditveni test HCV RNK.

V primeru pozitivnega rezultata testiranja (pozitivni anti-HIV; pozitivni HBsAg; pozitivni HCV RNK) osebo napotite na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL za obravnavo teh okužb. Če oseba prihaja iz drugih regij po Sloveniji, jo za obravnavo okužbe s HBV ali/in HCV lahko napotite k infektologu v enega od zgoraj navedenih centrov za obravnavo virusnih hepatitisov:

Osebe se lahko tudi anonimno in brezplačno testirajo na:

Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
Poljanski nasip 58 v Ljubljani, vsak ponedeljek med 12.00 – 14.00 uro, ali na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani s pridruženimi centri po Sloveniji http://www.ztm.si/testiranje/

 

 

 

 

VIZITKA VIZITKA
KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA

Japljeva 2
1000 Ljubljana

T: (01) 522 37 10 (informator)
T: (01) 522 42 10

preprecevanjebolnisnicnihokuzb.jpg
Lokacija službe na Japljevi 2

PREDSTOJNIK
izr. prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med.
T: (01) 522 2110
 
GL. MED. SESTRA
Jolanda Munih , prof.zdr.vzg.
T: (01) 522 41 11