Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Laboratorij za klinično radiokemijo

 

Nuklearno-medicinska diagnostika

 

Klinika za nuklearno medicino

Klinika za nuklearno medicino (KNM) se je razvila iz Radioizotopnega laboratorija Interne klinike, ki se je v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja osamosvojil, najprej kot Inštitut za nuklearno medicino. S pridobitvijo hospitalnega oddelka smo leto kasneje postali Klinika za nuklearno medicino, ki je samostojna enota v okviru UKCL. Nuklearna medicina je področje medicine, ki uporablja odprte vire radioaktivnega sevanja v diagnostiki in zdravljenju. V Sloveniji, podobno kot v še nekaterih sosednjih pokrajinah, je del nuklearne medicine tudi tirologija, to je veda, ki se ukvarja z boleznimi žleze ščitnice.

V zadnjih desetletjih je nuklearna medicina, podobno kot ostala slikovna diagnostika, dosegla skokovit napredek, od ročnega merjenja porazdelitve radioaktivnosti v telesu do tridimenzionalne rekonstrukcije. Njena prednost pred ostalimi slikovnimi tehnikami je možnost proučevanja delovanja posameznih organov ali organskih sistemov. Zato je potrebna dobro razvita radiofarmacija, ki nam omogoča označevanje različnih snovi, ki se vključujejo v procese presnove v organih ali bolezensko spremenjenih tkivih. Na tem področju smo postali eden vodilnih centrov v Evropi.

KNM skupaj s Slovenskim združenjem za nuklearno medicino organizira vsakoletno šolo o boleznih ščitnice za zdravnike družinske medicine in skupaj s Fakulteto za farmacijo in ETH Zürich evropsko šolo za radiofarmacijo.

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 38 47 (tajništvo)

nuklearna.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNICA
Katja
doc.dr. Katja Zaletel, dr.med.
T: (01) 522 48 79, (01) 522 84 49
Fax: (01) 522 22 37
 
GL. MED. SESTRA
Jerica
Jerica Zrimšek, dipl.m.s.
T: (01) 522 39 37, (01) 522 86 83
 
BV_CerfOznake_EN15224_B