Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Odlični že 45 let

 

Oddelek za klinično radiokemijo

 

Nuklearno-medicinska diagnostika

 

Klinika za nuklearno medicino

Klinika za nuklearno medicino (KNM) se je razvila iz Radioizotopnega laboratorija Interne klinike, ki se je v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja osamosvojil, najprej kot Inštitut za nuklearno medicino. S pridobitvijo hospitalnega oddelka smo leto kasneje postali Klinika za nuklearno medicino, ki je samostojna enota v okviru UKCL. Nuklearna medicina je področje medicine, ki uporablja odprte vire radioaktivnega sevanja v diagnostiki in zdravljenju. V Sloveniji, podobno kot v še nekaterih sosednjih pokrajinah, je del nuklearne medicine tudi tirologija, to je veda, ki se ukvarja z boleznimi žleze ščitnice.

V zadnjih desetletjih je nuklearna medicina, podobno kot ostala slikovna diagnostika, dosegla skokovit napredek, od ročnega merjenja porazdelitve radioaktivnosti v telesu do tridimenzionalne rekonstrukcije. Njena prednost pred ostalimi slikovnimi tehnikami je možnost proučevanja delovanja posameznih organov ali organskih sistemov. Zato je potrebna dobro razvita radiofarmacija, ki nam omogoča označevanje različnih snovi, ki se vključujejo v procese presnove v organih ali bolezensko spremenjenih tkivih. Na tem področju smo postali eden vodilnih centrov v Evropi.

KNM skupaj s Slovenskim združenjem za nuklearno medicino organizira vsakoletno šolo o boleznih ščitnice za zdravnike družinske medicine in skupaj s Fakulteto za farmacijo in ETH Zürich evropsko šolo za radiofarmacijo.

Prenova Oddelka za radiofarmacijo avgust - november 2021

V avgustu 2021 bomo pričeli s prenovo radiofarmacevtske lekarne na Kliniki za nuklearno medicino UKC Ljubljana, ki bo predvidoma trajala do novembra 2021. V času prenovitvenih del ne bo mogoče izvajanje preiskav scintigrafija z označenimi levkociti, scintigrafija z označenimi eritrociti, scintigrafija praznjenja želodca,  PET preiskav z [68Ga] označenimi radiofarmaki ([68Ga]PSMA) in [68Ga]DOTATATE) in urgentnih preiskav (preiskava opravljena isti ali naslednji dan – ventilacijsko-perfuzijska scintigrafija pljuč, scintigrafija skeleta za opredelitev akutnega osteomielitisa).

Zaradi reorganizirane proizvodnje radiofarmakov bo možno izvajati le programsko določene preiskave ob vnaprej določenih terminih. Po dogovoru bo mogoče opraviti perfuzijsko scintigrafijo možganov za diagnostiko možganske smrti (isti ali naslednji dan). Za naročanje hospitalnih bolnikov in posvet je napotitvenim zdravnikom na voljo specialist KNM na T: 01/522-88-39.

V času prenove bomo preiskave z enofotonskimi radiofarmaki stopnje nujnosti zelo hitro, hitro in redno za ambulantne bolnike izvajali v zmanjšanem obsegu, zaradi česar je pričakovati porast čakalnih dob pri nekaterih preiskavah oziroma indikacijah. Večino preiskav izvajajo tudi nuklearnomedicinski oddelki v drugih bolnišnicah v Sloveniji (Onkološki Inštitut Ljubljana, UKC Maribor, SB Celje, SB Šempeter, SB Izola, SB Slovenj Gradec).

PET preiskave z [18F]FDG in [18F]fluoroholinom bomo opravljali kot običajno.

Upoštevajoč predvidene časovne roke prenove z začetkom v avgustu 2021 bomo z dejavnostjo v polnem obsegu ponovno pričeli v novembru 2021.

 

 

 

Opomba

Predstavitev našega oddelka na tej strani je namenjena strokovni javnosti. Podatki, ki so namenjeni pacientom in obiskovalcem, so predstavljeni na predstavitvi klinike pri vstopni točki Pacienti in obiskovalci.

VIZITKA VIZITKA
KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO

Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 87 31

nuklearna.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNICA
Katja
doc.dr. Katja Zaletel, dr.med.
T: (01) 522 48 79
Fax: (01) 522 22 37
 
GL. MED. SESTRA
Jerica
Jerica Zrimšek, dipl.m.s.
T: (01) 522 39 37, (01) 522 86 83